Groen licht voor fusie Friese Poort en Friesland College

Minister Dijkgraaf geeft toestemming voor het samengaan van de twee Friese mbo-scholen Friese Poort en Friesland College. Vanaf volgend studiejaar is de fusie een feit.

De minister heeft dit besluit genomen op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid. Volgens deze commissie is de vorming van één mbo-school in Friesland goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Dankzij de fusie kan ook in tijden van krimp een breed aanbod van mbo-opleidingen in stand blijven. Studenten, werkzoekenden en werkenden kunnen volgens de commissie hiervan profiteren.

Menselijke maat

Volgens de commissie kan ook na de fusie de menselijke maat voor studenten en medewerkers behouden blijven. Door onderwijs binnen de organisatie kleinschalig te organiseren, kunnen studenten zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Het is de bedoeling dat het onderwijs in mbo-colleges wordt vormgegeven. De colleges zullen de ruimte krijgen om binnen de kaders van de instelling zelf vorm te geven aan het onderwijs.

Waarden

De nieuwe school wil in de traditie van Friese Poort veel aandacht geven aan ‘waardenvol’ onderwijs. Hiervoor lanceert de fusie-instelling een nieuwe term: ‘interlevensbeschouwelijk’. Er zal veel aandacht zijn voor de verschillende vormen van levensovertuigingen. Diversiteit en aandacht voor verschillende waarden moeten wezenlijke kenmerken zijn van de nieuwe school.

Naam

Per 1 januari 2023 zullen de beide scholen bestuurlijk samengaan. Het bestuur bestaat dan uit Remco Meijerink (de huidige bestuursvoorzitter van Friese Poort), Carlo Segers (bestuursvoorzitter Friesland College) en Alice Muller (nu bestuurslid Friese Poort). Vanaf het nieuwe schooljaar, augustus 2023, zullen de scholen volledig als één instelling opereren. De nieuwe naam van de instelling wordt in december bekendgemaakt.

Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: Friese mbo-scholen kiezen definitief voor fusie