Groen mbo strijdt door

Het groene onderwijs is verontwaardigd over de uitspraken van minister Bussemaker van OCW. Zij stelde afgelopen week dat er geen sprake is van onderbekostiging bij het mbo-groen. De AOC Raad houdt vol dat het groene onderwijs vanaf 2016 te weinig geld krijgt.

De AOC Raad, de vereniging van groene mbo-scholen, stelt dat de groene scholen voor vergelijkbare opleidingen zoals ‘medewerker buitenruimte’ (groenvoorziening) in de toekomst bijvoorbeeld ruim 1.500 euro minder bekostiging krijgt dan een ROC voor een student stratenmaker. Voor de opleidingen doktersassistent/dierenartsassistent bedraagt het verschil zelfs ruim 1.700 euro. Zie hier voor meer details hier de berekeningen van de AOC Raad.

Amendement
Diverse Tweede-Kamerleden stelden de dreigende onderbekostiging voor het mbo-groen aan de kaak tijdens behandeling van de OCW-begroting, maar tot nu toe vinden zij weinig gehoor. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de begroting van EZ, met hierin de voorgenomen bezuiniging van 28 miljoen voor het groene mbo. De Christen Unie heeft een amendement op die begroting aangekondigd om deze bezuinigingen ongedaan te maken.

‘Ernstig in gevaar’
De AOC Raad roept alle Kamerfracties op om het amendement te steunen: ‘Door de onderbekostiging komt de continuïteit van het groene mbo ernstig in gevaar. Het kan toch niet zo zijn dat onze leerlingen en studenten de dupe worden van een financieel tekort bij het ministerie van EZ.’

Lees ook: ‘Geen-achterstand-bij-groen-onderwijs’