‘Groen onderwijs kan onder voorwaarden naar OCW’

De overheveling van het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar dat van Onderwijs is goed mogelijk. Dat is de conclusie van het rapport Groen onderwijs in beweging.

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een motie van Paul van Meenen (D66). In november 2015 riep hij het kabinet op het groene onderwijs naar OCW over te brengen, met behoud van de specifieke verworvenheden van het agrarische onderwijs. Directe aanleiding voor deze motie was een vermeende bezuiniging op het groene mbo-onderwijs, waardoor de bekostiging van de diverse mbo-opleidingen uiteen ging lopen.

Volgend kabinet
Het rapport brengt de gevolgen van een overheveling in kaart en benoemt aan welke voorwaarden zo’n verschuiving zou moeten voldoen. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) en minister Bussemaker (OCW) leggen het rapport voor aan de Tweede Kamer, zonder zelf een standpunt in te nemen. Besluitvorming over een eventuele overheveling wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Financiën
Een samenvoeging van beide vormen van onderwijs heeft financiële consequenties. In het mbo zou er een financieel nadeel zijn voor de nu door OCW bekostigde scholen. Volgens het rapport zou er een (klein) herverdeeleffect kunnen optreden van ongeveer € 25 miljoen in het nadeel van de door OCW bekostigde mbo-scholen. Oorzaak hiervan is de bezuiniging die eerder op de AOC’s werd doorgevoerd.

Kleine opleidingen
Het rapport waarschuwt dat het aanbod van kleine unieke groene mbo-opleidingen niet in gevaar mag komen. Deze opleidingen zouden daarom een soortgelijke bescherming moeten krijgen als andere kleine mbo-opleidingen. Dit betekent dat grote mbo-scholen niet zomaar mogen gaan concurreren met de kleine groene mbo-opleidingen. Volgens het rapport is het belangrijk om de ontwikkelingen van het groene onderwijsaanbod na de overheveling zorgvuldig te monitoren. De Commissie Macrodoelmatigheid mbo kan hierbij een rol spelen.

Lees ook: Verzet tegen verhuizing groen mbo naar OCW