Grote verschillen in arbeidsparticipatie bij mbo’ers

Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben veel meer moeite na hun mbo-diploma een baan te vinden dan jongeren met een Nederlandse achtergrond.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van SEO naar de verschillen in arbeidsparticipatie van jongeren die in het studiejaar 2017/2018 hun mbo-diploma behaalden. Het onderzoek is mede gebaseerd op een enquête, waaraan zo’n 2.100 jongeren hebben deelgenomen. In het onderzoek is gekeken welke jongeren één jaar na het behalen van het diploma een baan hebben. Het zo gemeten verschil in arbeidsparticipatie tussen jongeren met een Nederlandse achtergrond en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is maar liefst 18,9 procentpunt. Onder de geënquêteerde jongeren van Nederlandse afkomst was de arbeidsparticipatie zo’n 80 procent, tegenover ongeveer 61 procent bij jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Verklaring

De onderzoekers hebben moeite een verklaring te vinden voor dit grote verschil. Discriminatie speelt zeker een rol. Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben tijdens hun studie bijvoorbeeld meer moeite een stageplek te vinden. Toch verklaart de factor ‘discriminatie’ maar 1,5 procentpunt van het grote verschil. Ook wijzen de onderzoekers erop dat het hierbij gaat om ervaren discriminatie, niet noodzakelijk om feitelijke discriminatie.

Baankansen

Opvallend is dat jongeren met een niet-westerse achtergrond vaker kiezen voor opleidingen met een lage baankans. Achteraf blijkt 27 procent van deze jongeren spijt te hebben van de studiekeuze. Vaak is dat omdat er nauwelijks werk te vinden is dat bij hun opleiding past. Bij jongeren met een Nederlandse of westerse achtergrond heeft 21 procent spijt van de studiekeuze.

Netwerken

De onderzoekers wijzen er ook op jongeren met een niet-westerse achtergrond minder de beschikking hebben over nuttige informele netwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders, bekenden en vrienden. Jongeren met een Nederlandse of westerse achtergrond worden wat vaker door hun netwerk geholpen bij het vinden van een stageplek of baan. Aan de andere kant lijken jongeren met een niet-westerse achtergrond vaker bereid om een risico te nemen, wat er op wijst dan zij ondernemender zijn dan jongeren met een Nederlandse achtergrond.

Lees hier het volledige onderzoek

Lees ook: Jongeren met migratieachtergrond vaker zonder baan