Jongeren met migratieachtergrond vaker zonder baan

Nog steeds hebben jongeren met een migratieachtergrond meer moeite om een baan te vinden. Naast discriminatie speelt ook studiekeuze een rol.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld zo’n 70 tot 95% van de afgestudeerde mbo’ers binnen een jaar een baan heeft. Bij jongeren met een migratieachtergrond ligt dat percentage gemiddeld 20 procentpunt lager. Bij jongens van Marokkaanse afkomst is dit verschil zelfs 30 procentpunt. Tien jaar na het afstuderen zijn de verschillen iets kleiner, maar voor jongens van Marokkaanse afkomst en meisjes met een Turkse achtergrond blijft het verschil groot.

Discriminatie

De onderzoekers kunnen de verschillen voor een deel verklaren door objectieve factoren als het opleidingsniveau van de ouders en de woonomgeving waarin de jongeren zijn opgegroeid. Maar een groot deel is niet te verklaren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om discriminatie, maar ook om lastig te meten factoren als motivatie of sociale vaardigheden.

Studiekeuze

Ook studiekeuze speelt een rol. Volgens het onderzoek kiezen veel jongens met een migratieachtergrond voor studierichtingen met minder baankansen, zoals zakelijke dienstverlening, detailhandel en kantoorautomatisering. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat de voorlichting over studiekeuze beter moet worden. Discriminatie keuren ze ‘ten zeerste’ af: ‘Het is niet alleen verboden, maar ook kortzichtig, we hebben iedereen keihard nodig.’

Hardnekkig

Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad, noemt in het Financieel Dagblad het probleem niet nieuw, maar wel hardnekkig. ‘Daarom werken we met bedrijfsleven, ministerie en studentenvakbond aan een campagne om het beeld dat sommige werkgevers hebben te veranderen. Alle mbo’ers verdienen gelijke kansen in hun stages, ongeacht hun achtergrond.’ De campagne moet nog voor het nieuwe studiejaar starten.

Lees hier het rapport ‘De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt’

Lees ook: Stagediscriminatie lastig aan te pakken