Stagediscriminatie lastig aan te pakken

Stagediscriminatie is onaanvaardbaar, daar zijn vriend en vijand het over eens. Maar een effectieve aanpak van het probleem blijkt moeilijk vindbaar.

Stagediscriminatie komt nog steeds in het mbo voor, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Met name mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond hebben regelmatig erg veel moeite om een stageplek te vinden. Net als haar voorganger Bussemaker omschrijft minister Van Engelshoven dit fenomeen als ‘zorgelijk’ en ‘onaanvaardbaar’. Maar net als haar voorganger heeft Van Engelshoven moeite een effectieve aanpak van het probleem te vinden.

Werkagenda

In een brief aan de Tweede Kamer doet de minister verslag van haar aanpak om stagediscriminatie tegen te gaan. Samen met organisaties als de MBO Raad, SBB en het College Gelijke Behandeling (tegenwoordig ‘College voor de Rechten van de Mens’) heeft zij een werkagenda ontwikkeld. Hierin wordt sterk ingezet op bewustwording bij bedrijven. Zo heeft SBB webinars en workshops ontwikkeld. Ook biedt het College Gelijke behandeling de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ aan. Voor het verplichten van deze cursus, zoals een motie van het voormalige Kamerlid Özdil (GroenLinks) vroeg, voelt de minister echter niets. Voor een succesvolle training is intrinsieke motivatie nodig, zo meent zij.

Meldpunt

Tot de maatregelen behoort ook het meldpunt stagediscriminatie van SBB. Meldingen vinden echter slechts mondjesmaat plaats: in het schooljaar 2018/2019 zo’n zestig keer. In één geval heeft SBB een licentie van een werkgever als leerbedrijf ingetrokken.

‘Teleurstellend’

In de brief schrijft minister Van Engelshoven dat zij de maatregelen de komende tijd ‘met kracht’ wil doorzetten. Veel Kamerleden zijn echter niet onder de indruk van de aanpak. Zo noemt Paul van Meenen de brief van de minister ‘teleurstellend’. Hij twijfelt sterk of het SBB-meldpunt wel effectief is en pleit voor ‘een rigoureus andere aanpak’. Ook Kamerleden als Van den Hul (PvdA) en Van den Berge (GroenLinks) noemen stagediscriminatie ‘onaanvaardbaar’. Zij eisen van de minister een scherpere aanpak, zonder echter met concrete voorstellen te komen. Een aanpak waarbij scholen zelf stageplekken toewijzen acht de minister niet wenselijk. Volgens haar is juist het vinden van een stageplaats voor studenten een belangrijke leerervaring.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven over de aanpak van stagediscriminatie in het mbo

Lees ook:
Minister wil af van stagediscriminatie mbo’ers
JOB: ‘Neem stagediscriminatie in het mbo nu eens echt serieus’
‘Leerbedrijf dat discrimineert verliest erkenning’