‘Grotere rol mbo bij associate degree-opleiding’

Het mbo moet meer ruimte krijgen om associate degree-opleidingen aan te bieden. Dat is de wens van een deel van de Tweede Kamer.

De associate degree-opleiding kan op veel sympathie van de Tweede Kamer rekenen. De opleiding op niveau 5 vult het gat dat bestaat tussen de mbo 4-opleiding en de hbo-bacheloropleiding. De associate degree-opleiding bestaat al sinds 2006, maar de belangstelling van studenten valt tegen. Op dit moment volgen landelijk slechts zo’n 7.000 studenten een opleiding op associate degree-niveau. Terwijl er bij werkgevers grote behoefte is aan werknemers met een opleiding op niveau 5.

Zelfstandige positie
Met een wetsvoorstel wil minister Bussemaker de associate degree-opleiding een zelfstandige positie geven. De opleiding geldt dan niet meer als opstap naar een hbo-bachelor, maar leidt op tot een volwaardig, zelfstandig diploma. De volledige Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel. De algemene opvatting is dat de opleiding een belangrijk instrument kan zijn voor emancipatie en verheffing.

Hoger onderwijs
Een deel van de Kamer plaatst wel vraagtekens bij de exclusieve positionering van de associate degree-opleiding binnen het stelsel van hoger onderwijs. De wet biedt weliswaar de mogelijkheid dat de hbo-instelling bij de opleiding samenwerkt met een mbo-school, maar volgens VVD-woordvoerder Pieter Duisenberg (zie foto) zou de rol van het mbo groter mogen zijn. Volgens het wetsvoorstel mag maximaal de helft van de opleiding door de mbo-school verzorgd worden. Volgens Duisenberg is dit een onnodige beperking. Hij dient een amendement in dat mbo-scholen meer ruimte geeft om – samen met het hbo – de associate degree-opleiding aan te bieden.

Nederlands
Harm Beertema (PVV) sluit zich bij het betoog van Duisenberg aan. Hij vindt het een goed idee als de associate degree-opleiding ook fysiek binnen de mbo-instelling aangeboden kan worden. Volgens Beertema zou dit het imago van het mbo ten goede komen. De Vereniging Hogescholen is echter faliekant tegen de voorstellen van Duisenberg en Beertema. Het oprekken van de rol van het mbo miskent volgens de belangenbehartiger van de hbo-scholen de eindverantwoordelijkheid van het hbo voor de inhoud en de kwaliteit van de opleidingen.

Andere term
Volgens Harm Beertema zou het bovendien een goed idee zijn de Engelse term ‘associate degree’ te vervangen door een begrijpelijke Nederlandse term. Ook Bisschop (SGP) pleit daar voor. Volgens minister Bussemaker is het echter niet verstandig om de inmiddels ingeburgerde term associate degree te vervangen. De term past ook goed in het rijtje met ‘bachelor’ en ‘master’.

Rol bedrijfsleven
De woordvoerder van het CDA, Harry van der Molen, pleit ervoor om het regionale bedrijfsleven een grote rol te laten spelen bij de invulling van de opleiding, zoals dat binnen het mbo gebruikelijk is. Minister Bussemaker kan zich goed in dit pleidooi vinden. Volgende week stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel over de associate degree-opleiding.

Lees ook: RAC biedt zelfstandige associate degree-opleiding aan