Handreiking ‘Scholing via praktijkleren in het mbo’

Om regionale mobiliteitsteams te ondersteunen heeft het UWV een handreiking ontwikkeld over praktijkleren in het mbo. De handreiking bevat handvatten om een regionale aanpak voor ‘scholing via praktijkleren in het mbo’ op te zetten.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de handreiking is die crisisaanpak die het kabinet begin 2021 heeft ontwikkeld. In deze aanpak krijgen regionale mobiliteitsteams budgetten scholing in te kopen, waaronder scholing via praktijkleren in het mbo. Doel is zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of weer aan het werk te krijgen.

Praktijkleren

De handreiking richt zich specifiek op ‘scholing via praktijkleren in het mbo’. Hierbij gaat het om een combinatie van werken en het volgen van een mbo-opleiding. De opleidingen kunnen worden uitgevoerd door publieke mbo-scholen (roc’s, aoc’s en vakinstellingen) of door private mbo-instellingen die beschikken over de juiste erkenning. De leerbaan wordt gerealiseerd door een erkend leerbedrijf.

Flexibel

De handreiking geeft uitleg over wat scholing via praktijkleren in het mbo precies is, voor wie het geschikt is en aan welke voorwaarden een traject moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ruim aandacht is er voor de wijzen waarop scholing via praktijkleren kan worden ingekocht. Voor de inzet van scholing via praktijkleren in het mbo is 63 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 28 miljoen bestemd voor de vergoeding van kosten voor uitvoering van de scholing door publieke en private mbo-instellingen. De regionale mobiliteitsteams moeten ervoor zorgen dat de scholingstrajecten kunnen worden ingekocht en georganiseerd.

Bekijk hier de handreiking

Lees ook: Regionale mobiliteitsteams aan de slag met scholing