Handreiking voor betere arbeidsmarktroute entreestudent

Hoe kunnen scholen entreestudenten beter op weg helpen met het vinden van werk? De handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’ geeft tips.

De entreeopleiding leidt jongeren op voor een functie als assistent en duurt één jaar. Van de 16.000 jongeren die jaarlijks kiezen voor een entreeopleiding stroomt meer dan de helft door naar een vervolgopleiding op niveau 2. Maar jaarlijks zijn ook zo’n 7.000 jongeren aangewezen op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Om van die overstap een succes te maken, is goede ondersteuning noodzakelijk.

Uitgangspunten

Volgens de handreiking, die onder andere gebaseerd is op het grote IBO-onderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn twee uitgangspunten belangrijk. In de eerste plaats een goede samenwerking tussen de diverse organisaties die bij de jongeren zijn betrokken. Het gaat dan naast de school bijvoorbeeld om de gemeente of hulpverleners. Daarnaast is het belangrijk dat de jongere zelf ‘eigenaar’ is van het traject op weg naar werk.

Visie

Volgens de handreiking begint verbetering van de arbeidsmarktroute met de ontwikkeling van een visie. Zo’n visie maakt de school samen met de partners in de regio. Het is vervolgens ook belangrijk ervoor te zorgen dat alle partners op basis van deze visie gaan werken. Uit een enquête van de MBO Raad blijkt overigens dat 30% van de scholen nog geen expliciet beleid heeft geformuleerd ten aanzien van de arbeidsmarktroute.

Start

De handreiking adviseert scholen goed te kijken naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het is goed om jongeren te stimuleren te kiezen voor een sector met baanperspectief. Als doorstroming naar niveau 2 niet goed mogelijk blijkt te zijn, is het belangrijk snel te beginnen met de arbeidsmarktroute. Leren in de beroepspraktijk is daarbij cruciaal als opstap naar werk. De handreiking adviseert scholen daarbij flexibel om te gaan met het aantal stagedagen en het aantal BOT-uren.

Retourticket

Na de uitstroom naar de arbeidsmarkt is het goed om jongeren te blijven volgen. In de pilots ‘Soepele overgang naar werk’ volgen regio’s gedurende twee jaar jongeren. Soms ontwikkelt de jongere zich zo, dat het behalen van een startkwalificatie op niveau 2 mogelijk is. Het is daarom goed met de student afspraken te maken over een terugkeer naar school via een retourticket. Het omzetten van de werkplek naar een BBL-baan is bijvoorbeeld een goede optie. Ook het behalen van een mbo-certificaat is mogelijk.

Bekijk hier de handreiking arbeidsmarktroute

Lees ook: Gemeente moet regie over kwetsbare jongeren hebben