Handreiking voor examinering van keuzedelen

Hoewel keuzedelen op dit moment nog niet meetellen voor het diploma, is het afnemen van examens al wel verplicht. Een handreiking geeft scholen steun.

Sinds dit schooljaar zijn in alle onderwijsprogramma’s van nieuwe (eerstejaars) studenten keuzedelen opgenomen. In de huidige opstartfase tellen de resultaten op de keuzedelen nog niet mee voor het diploma – pas vanaf 2018 is dat het geval. Maar ook in deze fase moeten scholen de keuzedelen wel examineren.

Inkopen
Om scholen te ondersteunen bij het examineren van keuzedelen is een aparte Handreiking ontwikkeld. Hoofdlijn volgens de Examenagenda mbo is dat scholen bij externe partijen examens inkopen. Een lijst van beschikbare examens voor keuzedelen is hier beschikbaar.

Zelf ontwikkelen
Scholen kunnen ook zelf examens ontwikkelen. Om scholen hierbij te ondersteunen organiseert de MBO Raad werksessies. Examenontwikkelaars kunnen daar samen werken aan examens voor keuzedelen. Diverse handreikingen helpen daarbij.

Lees ook: Scholen maken onderling afspraken over kwaliteit examens