‘Het belang van rekenen staat niet ter discussie’

De huidige rekentoets wordt afgeschaft. Maar het belang van rekenen blijft in het mbo onverminderd groot. Dat zegt Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs.

In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de gewraakte rekentoets wordt afgeschaft. Dat kan pas gebeuren als er een goed alternatief is voor de huidige toets. Want het blijft belangrijk dat alle mbo-studenten een bepaald rekenniveau behalen.

Eisen blijven gelijk
Volgens Inge Vossenaar, directeur mbo op het ministerie van Onderwijs, staat het belang van rekenen op geen enkele manier ter discussie: ‘Het is belangrijk dat alle mbo-studenten een bepaald rekenniveau behalen, voor hun beroep maar ook voor de doorstroom naar het hbo. De eisen die we aan het rekenniveau stellen blijven dan ook ongeveer gelijk, maar er komen wel meer mogelijkheden voor de manier waarop er getoetst wordt.’

Alternatieven
Op dit moment worden alternatieven voor de huidige toets op een rij gezet. Volgens Vossenaar worden daarbij ook docenten betrokken: ‘We willen zo snel mogelijk duidelijkheid creëren, ook over de vraag wanneer de examens gaan meetellen voor het diploma. Maar docenten moeten nog even geduld hebben.’ Onlangs drong de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren er op aan zo snel mogelijk een alternatief voor de huidige rekentoets beschikbaar te stellen. Zolang er geen alternatief is, moeten scholen de huidige toets blijven gebruiken.

Beroepsgericht
In het regeerakkoord is afgesproken dat het rekenonderwijs in het mbo zoveel mogelijk ‘beroepsgericht’ moet worden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Inge Vossenaar: ‘Het zou mooi zijn als scholen erin slagen om het rekenonderwijs meer te verbinden met het beroep. Hoe heb je rekenen straks nodig in je dagelijkse werk? Dat zal de motivatie van studenten zeker ten goede komen. Overigens kunnen wij vanuit Den Haag zoiets natuurlijk niet voorschrijven, hier ligt echt een taak voor de onderwijsteams.’

Foto: Leden van de Tweede Kamer worstelen met de rekentoets

Lees ook: Wiskundeleraren: ‘Kon snel met alternatief voor rekentoets’