‘Het register moet echt van de docenten worden’

‘Docenten moeten nu eindelijk echt zeggenschap over het lerarenregister krijgen. Het wordt de hoogste tijd dat leraren zelf de regie nemen.’ Aan het woord is Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en kandidaat voor een zetel in de afvaardiging van de Deelnemersvergadering.

Sinds begin september kunnen zo’n 80.000 leraren stemmen op ruim 120 kandidaten voor het registerparlement. De afvaardiging van de Deelnemersvergadering, zoals het registerparlement officieel heet, bestaat straks uit 24 leden. Zij staan de komende tijd voor de taak besluiten te nemen over de concrete werking van het lerarenregister. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag welke professionele standaarden en herregistratiecriteria gaan gelden. De gekozen afvaardiging heeft het laatste woord over dit soort zaken.

BIG-register
Tot de ruim veertig kandidaten uit het mbo behoort ook Marjolein Held. Als docent verpleegkunde aan het Koning Willem I College (Den Bosch) is zij goed bekend met de werking van het BIG-register. Dit register en met name het kwaliteitsregister voor verplegenden en verzorgenden heeft duidelijk geholpen bij de professionalisering van het vak. Discussie over het nut van een register is er in de zorg amper. ‘Zorgverleners ontlenen trots aan hun registratie,’ zo is de ervaring van Held. Zij denkt dat het lerarenregister eenzelfde werking kan hebben. Maar dan moet er wel wat veranderen!

Regie
Het is volgens Held cruciaal dat leraren echt zeggenschap krijgen over het register: ‘Tot nu toe is het register vooral iets van de Onderwijscoöperatie, het ministerie en de werkgevers. Docenten hebben nog veel te weinig invloed gehad op het register. Logisch dat er weinig draagvlak is. Via de afvaardiging kunnen docenten de regie nemen. Het wordt de hoogste tijd dat docenten echt in the lead komen. Alleen op die manier kan het register een succes worden.’

Diversiteit
Daarnaast pleit Held ervoor dat het lerarenregister voldoende rekening houdt met de verschillen tussen de diverse onderwijssectoren. Het gaat dan niet alleen om de verschillen tussen het mbo en het voortgezet onderwijs, maar ook om de grote verschillen binnen het mbo zelf. Marjolein Held: ‘Dé mbo-docent bestaat niet. We leiden in het mbo onze studenten op voor zoveel verschillende beroepen die ook nog eens zeer snel veranderen. Daarom hebben we niet allemaal hetzelfde nodig om bekwaam te blijven. Herregistratie-eisen zullen bij deze diversiteit moeten passen.’

Achterban
Als gekozen afgevaardigde wil Held in ieder geval ervoor zorgen dat de herregistratiecriteria ook gedragen worden door de deelnemers. Zij is dan ook van plan regelmatig de achterban te raadplegen. Held: ‘De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan als voorzitter van de beroepsvereniging van opleiders in het mbo. Ik denk dat ik met mijn netwerk en bestuurlijke expertise een waardevolle bijdrage kan leveren als afgevaardigde van de Deelnemersvergadering.’

Tot 24 september kunnen geregistreerde leraren hun stem uitbrengen op één van de 120 kandidaten voor de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. Kijk hier voor meer informatie.

Lees ook: Veel belangstelling voor afvaardiging Deelnemersvergadering