Veel belangstelling voor afvaardiging deelnemersvergadering

Zo’n 45 mbo-docenten hebben zich kandidaat gesteld voor een zetel in de afvaardiging van de deelnemersvergadering. Dit ‘registerparlement’ gaat straks besluiten nemen over de uitwerking van het lerarenregister.

Vanaf maandag 4 september kunnen alle stemgerechtigde docenten een stem uitbrengen op een kandidaat voor het ‘registerparlement’. In totaal hebben zich zo’n 120 leraren kandidaat gesteld voor een zetel in de afvaardiging. Er zijn 24 plekken beschikbaar, waarvan acht voor het mbo.

Stemgerechtigden
Alle ruim 83.000 leraren die zich voor 1 augustus 2017 in het vrijwillige register hebben aangemeld, hebben stemrecht. Zij kunnen in de periode 4 tot 24 september hun stem uitbrengen. De belangstelling voor de afvaardiging is vooral groot onder leraren uit het voortgezet onderwijs (ruim 50 kandidaten) en het middelbaar beroepsonderwijs (45 kandidaten). Ter vergelijking: het primair onderwijs telt slechts 15 kandidaten.

Kandidaten
Onder de verkiesbare kandidaten bevinden zich uitgesproken critici van het lerarenregister, zoals wiskundedocent Frans van Haandel. Eerder stelde Van Haandel – naar bleek terecht – vraagtekens bij het aantal geregistreerde leraren. Een andere kritische kandidaat is Patrick Woudstra, docent aan het Graafschap College. Hij behoort tot de initiatiefnemers van de actie ‘Niet mijn register’. Deze petitie is in korte tijd al zo’n 6.000 keer ondertekend.

BVMBO
Een interessante kandidaat vanuit het mbo is zeker ook Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging van mbo-opleiders. In het verleden heeft de bvmbo altijd gepleit voor voldoende aandacht voor het specifieke karakter van het mbo. Mede daardoor is het zogenaamde ‘registervoorportaal’ in de wet gekomen. Dit voorportaal is onder andere bedoeld voor docenten die uit het bedrijfsleven afkomstig zijn en op enig moment les gaan geven in het mbo, de zogenaamde zij-instromers.