Onduidelijkheid over aantal geregistreerde leraren

Er is verwarring ontstaan over het aantal geregistreerde leraren. Volgens een onderzoek van wiskundeleraar Frans van Haandel zouden niet 60.000 maar slechts 30.000 docenten zich hebben ingeschreven in het lerarenregister. Maar volgens staatssecretaris Dekker kloppen de cijfers wel.

Afgelopen vrijdag maakte wiskundeleraar Frans van Haandel de resultaten bekend van zijn factcheck naar het aantal geregistreerde leraren. Volgens zijn onderzoek staan maar zo’n 33.000 leraren in het register, terwijl het volgens de Onderwijscoöperatie om zo’n 63.000 leraren zou gaan. Naar aanleiding van dit onderzoek vroeg Tweede-Kamerlid Paul van Meenen staatssecretaris Sander Dekker, verantwoordelijk voor het wetsvoorstel, om een nadere toelichting.

Aanmeldprocedure
Volgens deze toelichting, verzonden kort voor de stemming over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, is de verwarring ontstaan door het verschil tussen leraren die zich alleen aangemeld hebben en leraren die reeds de volledige aanmeldprocedure hebben doorlopen. De laatste categorie omvat ruim 30.000 leraren, de eerste categorie ruim 60.000.

Dubbeltellingen
De Onderwijscoöperatie, de uitvoerder van het register, geeft in een verklaring ook aan dat er dubbeltellingen in het register kunnen voorkomen: ‘Men is bijvoorbeeld zijn inloggegevens vergeten en maakt een nieuw account aan waarbij men een andere schrijfwijze van zijn naam hanteert (bijvoorbeeld J. Jansen en Jan Jansen). Datzelfde kan bij echtscheiding of het wisselen van werkgever spelen.’

Draagvlak
Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor het lerarenregister. Hierbij komt onder andere een motie van Jasper van Dijk (SP) in stemming, die oproept om een onderzoek te doen naar het draagvlak voor het register onder leraren.

Lees ook: Veel twijfel over draagvlak voor lerarenregister