Veel twijfel over draagvlak voor het lerarenregister

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel dat leraren verplicht zich in te schrijven in een lerarenregister. Maar er is ook twijfel over het draagvlak onder leraren.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel dat leraren verplicht zich in te schrijven in het lerarenregister. Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA, die samen al een Kamermeerderheid hebben, steunen ook de fracties van GroenLinks en de PVV het voorstel. Maar er zijn ook veel partijen die kritiek hebben.

Gigantische flop
Deze kritiek richt zich met name op het draagvlak onder leraren. Roelof Bisschop (SGP) wijst er op dat 80% van de leraren zich nog niet heeft ingeschreven. ‘We moeten oppassen dat we over twee jaar moeten constateren dat het een gigantische flop is’, aldus Bisschop. Onder verwijzing naar de commissie-Dijsselbloem pleit Jasper van Dijk (SP) ervoor om eerst onderzoek te doen naar het draagvlak onder leraren.

Eerste stap
Ook CDA en D66 zien niet wat de toegevoegde waarde van een lerarenregister is. Zij sluiten zich grotendeels aan bij de eerdere kritiek van de Raad van State. Loes Ypma (PvdA) erkent dat het lerarenregister niet alle problemen in het onderwijs oplost. Maar het register is volgens haar wel een eerste stap op weg naar een betere positie van leraren.

Eerste Kamer
Volgens staatssecretaris Sander Dekker is er wel degelijk draagvlak voor het register. Voor een onderzoek naar draagvlak voelt hij niets: ‘We hebben hier 23 jaar aan gewerkt, we moeten nu doorpakken.’ Met de forse kritiek van D66, CDA, SP en de kleine christelijke partijen is het echter onzeker of er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor het lerarenregister. Kleine fracties als de Partij voor de Dieren en 50plus kunnen in de senaat de doorslag geven. ‘Dat wordt nog spannend’, gniffelt Jasper van Dijk.

Lees ook: Dossier Lerarenregister