Hoge verwachtingen van masterplan basisvaardigheden

Via een ‘masterplan basisvaardigheden’ wil minister Wiersma langdurig investeren in beter taal- en rekenonderwijs op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Er is goede hoop dat de mbo-scholen hier ook baat bij hebben: ‘Het mbo mag geen reparatieonderwijs zijn.’

In 2010 is een landelijk referentiekader voor Taal en Rekenen ingevoerd. Dit kader maakt duidelijk aan welk taal- en rekenniveau jongeren moeten voldoen van het primair onderwijs tot en met het mbo. Waar het wettelijk vastleggen van deze niveaus tot doel had om het onderwijsniveau te verhogen, blijkt uit onderzoek dat het niveau van deze vaardigheden juist omlaag gaat. De evaluatie van het referentiekader, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, maakt duidelijk dat er zeker verbeteringen mogelijk zijn.

Ondersteuning

Om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren, kunnen scholen gebruikmaken van extra ondersteuning. Komend schooljaar krijgen zo’n 500 scholen (funderend onderwijs) extra geld. Daarnaast staat extra ondersteuning klaar in de vorm van hulpteams. Experts kunnen scholen helpen bij het maken van een goed plan. ‘Scholen staan er niet alleen voor’, aldus minister Dennis Wiersma.

Reparatie

Vanuit het mbo wordt positief gereageerd op het masterplan. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, komen er nu te veel jongeren met achterstanden naar het mbo. De mbo-scholen zijn hierdoor veel tijd kwijt aan reparatie. Tekin: ‘Binnenkomen met achterstanden mag niet de standaard zijn. Het mbo is geen reparatieonderwijs. Achterstanden moeten een uitzondering zijn. Het funderend onderwijs moet er alles aan doen om achterstanden te voorkomen.’ Tekin heeft goede hoop dat het masterplan gaat helpen het taal- en rekenniveau van jongeren te verhogen.

Beroepsgericht

Uit de evaluatie van het referentiekader komen ook diverse knelpunten aan de orde voor het mbo. Zo zou het taalonderwijs op het mbo beter beroepsgericht kunnen zijn. Voor het rekenonderwijs op het mbo is recent een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waarbij het rekenen zoveel mogelijk beroepsgericht wordt aangeboden. In de Kamerbrief over het evaluatierapport schrijft minister Wiersma dat minister Dijkgraaf nog voor de zomer duidelijk zal maken welke acties er in het mbo nodig zijn.

Lees hier de Kamerbrief over het masterplan basisvaardigheden

Lees ook: Ministerie laat referentieniveaus Nedelandse taal en rekenen evalueren