Ministerie laat referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen evalueren

Het ministerie van OCW laat onderzoek doen naar de effecten van de in 2010 vastgelegde referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen. Voor het nieuwe rekenbeleid op het mbo zou deze evaluatie geen consequenties hebben.

In 2010 is de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet stelt van het primair onderwijs tot het mbo uniforme eisen aan het niveau van Nederlands en rekenen. Elf jaar na de invoering van de wet is het de hoogste tijd voor een grondige evaluatie. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door ResearchNed en het Expertisecentrum Nederlands.

Enquête

De onderzoekers hebben als onderdeel van het onderzoek een enquête ontwikkeld. Iedereen die betrokken is bij het taal- en rekenonderwijs kan deelnemen aan deze enquête. Via deze link vindt u meer informatie over het onderzoek en de link naar de enquête. Deelname kan nog tot 10 december.

Rekenen

In het mbo heeft het rekenbeleid de laatste tien jaar tot de nodige commotie geleid. De digitale rekentoets kreeg vanuit de Tweede Kamer veel kritiek. De resultaten bij de rekentoets hebben in het mbo lange tijd niet meegeteld voor de diplomering. Vanaf volgend jaar geldt een nieuw rekenbeleid in het mbo. Het ministerie benadrukt dat het evaluatieonderzoek geen consequenties zal hebben voor dit – met veel moeite gerealiseerde – nieuwe rekenbeleid. Wel zal ‘in terugkijkende zin’ het rekenbeleid in het mbo onderzocht worden.

Via deze link kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de enquête

Lees ook: Nieuwe rekeneisen vanaf 1 augustus 2022 van kracht