Informatiebijeenkomsten over regionale opleidingen

Sinds 1 januari is het experiment ‘Ruimte voor de regio’ gestart. Binnen dit experiment krijgen scholen de mogelijkheid om samen met werkgevers regionale beroepsopleidingen aan te bieden. Scholen die mee willen doen, moeten zich voor 1 april 2019 melden.

Met het experiment ‘Ruimte voor de regio’ krijgen scholen de mogelijkheid om opleidingen naar eigen wensen in te richten. Scholen kunnen deze opleidingen voor een deel ‘op maat’ maken, afhankelijk van de behoeften die op de regionale arbeidsmarkt bestaan. Het experiment is in eerste instantie mogelijk bij tien kwalificaties. In een tweede tranche kunnen hieraan nog eens tien andere kwalificaties worden toegevoegd.

Deadline: 1 april

Scholen die interesse hebben voor deelname aan de eerste tranche van het experiment moeten zich voor 1 april melden. Voordat een geregionaliseerde opleiding daadwerkelijk aangeboden kan worden, moet er nog het nodige werk worden verzet. Scholen moeten bijvoorbeeld samen met werkgevers het regionale deel (een kwart van de totale opleiding) ontwikkelen. Goedgekeurde opleidingen kunnen daarom pas op zijn vroegst in augustus 2020 beginnen.

Bijeenkomsten

Het ministerie organiseert in februari en maart vier voorlichtingsbijeenkomsten over het experiment. Tijdens de bijeenkomsten worden alle details van het experiment toegelicht. Klik hier om je aan te melden voor een bijeenkomst. Aanmelden voor het experiment zelf kan hier.

Lees ook de brochure met meer informatie over het experiment

Lees ook: Regionale opleidingen vanaf volgend jaar mogelijk