Regionale opleidingen vanaf volgend jaar mogelijk

Vanaf volgend jaar mogen scholen samen met werkgevers regionale opleidingen aanbieden. Zo’n opleiding, buiten de kwalificatiestructuur om, is mogelijk voor tien kwalificaties.

Dat blijkt uit de nadere voorstellen van minister Van Engelshoven voor een experiment met regionale opleidingen. Doel van het experiment is te onderzoeken of de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter wordt als opleidingen in de regio zelf worden ontwikkeld. Tevens wordt onderzocht of het eigenaarschap van het onderwijs bij docenten bij regionale opleidingen groter wordt.

Knellend
De te ontwikkelen regionale opleidingen maken straks geen onderdeel uit van de landelijke kwalificatiestructuur. Deze structuur biedt weinig ruimte voor specifieke lokale invullingen. Zoals een zorginstelling het formuleert: ‘Onze patiënt is niet uniform, onze regio’s zijn niet uniform, de opleiding zou ook niet uniform moeten zijn.’ De landelijke kwalificatie wordt door scholen en werkgevers soms als ‘knellend’ ervaren.

Drie delen
De te ontwikkelen regionale opleidingen kennen straks drie onderdelen. Een landelijk deel (60% van de opleiding) is gebaseerd op landelijke kwalificaties. Dit deel moet tot stand komen in afstemming met landelijke vertegenwoordigers van werkgevers. Daarnaast is er een regionaal deel (25%), dat de school samenstelt samen met regionale partners. Ten slotte is er een keuzedeel (15%). Hier kan gekozen worden voor een landelijk keuzedeel of een regionaal keuzedeel.

Tien kwalificaties
Het experiment met regionale beroepsopleidingen is in eerste instantie mogelijk met een beperkt aantal kwalificaties. Op dit moment zijn er tien opleidingen geselecteerd, waaronder ‘MBO-verpleegkundige’, ‘Financieel-administratief medewerker’ en ‘Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen’. Het experiment start in januari 2019. De eerste regionale opleidingen zouden dus kunnen starten in het schooljaar 2019-2020.

Klik hier voor de lijst van tien kwalificaties.

Lees ook: Stevig verzet tegen experiment met regionale opleidingen