Stevig verzet tegen experiment met ‘regionale opleidingen’

Het idee om scholen meer ruimte te geven om in de regio eigen opleidingen op te zetten stuit op stevig verzet van het georganiseerd bedrijfsleven. Werkgevers vrezen dat de kwalificatiestructuur ‘te grabbel wordt gegooid’.

Dat blijkt uit de eerste reacties op het experiment ‘Ruimte voor de regio’. Via de zojuist afgesloten internetconsultatie zijn werkgeversorganisaties als de Metaalunie en Actiz (zorgsector) uitgesproken kritisch. Volgens de werkgevers biedt de huidige kwalificatiestructuur al veel vrijheid voor scholen om zelf invulling te geven aan opleidingen. Daarnaast is er recent extra ruimte voor scholen gecreëerd via de keuzedelen en experimenten met cross-overs.

Wildgroei
Als scholen zelf volledige opleidingen mogen ontwikkelen dreigt volgens de Metaalunie een wildgroei aan vage opleidingen, zonder landelijke erkenning. Volgens een andere werkgeversorganisatie wordt het belang van regionale aspecten van beroepen ‘schromelijk overschat’. Het risico bestaat dat er allerlei ‘bedrijfsopleidingen’ ontstaan. Voor studenten levert dit een groot risico op. Zonder landelijk erkend diploma, kunnen werknemers niet makkelijk in een andere regio aan de slag. De duurzame inzetbaarheid van werknemers komt dan onder druk te staan.

Niet uniform
De reacties van de werkgevers staan in schril contrast met de overwegend zeer positieve reacties vanuit de scholen. De reacties van scholen als het Koning Willem I College en het ROC van Twente zijn even kort als positief. Opmerkelijk is dat enkele regionale werkgevers ook enthousiast zijn. Zo zou het Medisch Centrum Leeuwarden meer ruimte erg toejuichen: ‘Onze patiënt is niet uniform, onze regio’s zijn niet uniform, de opleiding zou ook niet uniform moeten zijn.’

Na de internetconsultatie zal minister Van Engelshoven met een definitief besluit komen over het beoogde ‘experiment beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie mbo’. Omdat het niet om een wet gaat, is instemming van de Tweede Kamer niet nodig.

Lees ook: Kabinet wil experiment met regionale beroepsopleidingen