Inschrijving Nederlandse Onderwijspremie weer mogelijk

Tot 2 november kunnen onderwijsteams zich weer inschrijven voor de Nederlandse Onderwijspremie. Voor het mbo is 2,5 miljoen euro aan prijzengeld beschikbaar.

De Nederlandse Onderwijspremie is bedoeld voor onderwijsteams die de afgelopen jaren een bijzondere prestatie hebben geleverd. De competitie wil docenten stimuleren tot onderwijsinnovatie en kennisdeling. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) organiseert de Nederlandse Onderwijspremie in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Het mbo

Sinds vorig jaar is de Onderwijspremie, die al langer bestaat voor het hoger onderwijs, ook beschikbaar voor het mbo. Het afgelopen jaar won ’Het Talent Atelier’ van het Koning Willem 1 College de prestigieuze prijs. Ook waren er prijzen voor ‘De Talenthub op Zuid’ (Albeda College) en ‘De Zeeuwse Praktijkroute’ (Scalda).

Voordracht

Onderwijsteams kunnen zelf een voordracht indienen, mits ze daarbij worden ondersteund door hun schoolbestuur of door het bestuur van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO). Een schoolbestuur mag maximaal één voordracht ondersteunen.

Budget

In totaal is er 7,5 miljoen euro voor De Nederlandse Onderwijspremie beschikbaar. De premie wordt verdeeld over drie onderwijsteams in het mbo, drie onderwijsteams in het hbo en drie op de universiteit. Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld:

  • de eerste prijs bedraagt 1,2 miljoen euro;
  • de tweede prijs bedraagt 800 duizend euro;
  • de derde prijs bedraagt 500 duizend euro.

Aanmelden

Aanmelden van een onderwijsteam kan via dit formulier. Voordragen is mogelijk tot 2 november 2023. In juni 2024 zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (wie zal dat dan zijn?) de Onderwijspremie uitreiken tijdens het ComeniusFestival.

Lees ook: Het Talentatelier wint prestigieuze Onderwijspremie

Foto: Melvin Tas (Frisse Focus)