Inspectie doet onderzoek naar aanpak stagediscriminatie

Wat doen scholen om stagediscriminatie tegen te gaan? Welke aanpak heeft succes? Die vragen gaat de Onderwijsinspectie onderzoeken in een ‘stelselonderzoek stagediscriminatie’.

Stages zijn een belangrijk onderdeel van mbo-opleidingen. Sinds jaar en dag zijn er aanwijzingen dat studenten, bijvoorbeeld vanwege een migratieachtergrond, last hebben met discriminatie. Het is voor hen soms moeilijker om een stageplaats te vinden. Ook op de stageplaats is er soms sprake van discriminatie. Het ministerie van Onderwijs, SBB en MBO Raad doen van alles doen om stagediscriminatie tegen te gaan, onder andere door het inrichten van meldpunten. Maar er is sprake van een hardnekkig probleem, dat niet snel is op te lossen.

Stelselonderzoek

Om die reden start de Onderwijsinspectie een groot onderzoek naar stagediscriminatie in het mbo. Daarbij kijkt de inspectie primair naar de rol van scholen. Wat doen mbo-scholen op dit moment om stagediscriminatie tegen te gaan? Welke aanpak heeft succes? De Onderwijsinspectie is van mening dat scholen hun rol moeten pakken: zij moeten ervoor zorgen dat stagediscriminatie geen rol kan spelen in de schoolloopbaan van studenten.

Gesprekken

De komende maanden wil de inspectie een groot aantal mbo-scholen bezoeken. Per school wil de inspectie gesprekken voeren met docenten, bestuurders en studenten over de aanpak van stagediscriminatie. Hoe verloopt de uitvoering en wat zijn de effecten ? En als er geen beleid is rond stagediscriminatie, wat zijn daarvan de achterliggende redenen? Op deze manier hoopt de inspectie een scherp beeld te krijgen van mogelijke maatregelen om discriminatie tegen te gaan.

Contact

De inspectie komt graag in contact met scholen of opleidingen om over dit onderwerp te spreken. Wie met de inspectie in gesprek wil om de ervaringen rond stagediscriminatie te delen kan uiterlijk 7 november 2022 contact opnemen met de projectleider van het onderzoek: Roxanne van Gaalen (r.vangaalen@owinsp.nl).

Lees hier meer over de aanpak van het onderzoek

Lees ook: Stagediscriminatie: wie vindt een goede aanpak?