Stagediscriminatie: wie vindt een goede aanpak?

‘Stagediscriminatie bannen we uit’. Dit citaat uit het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU klinkt daadkrachtig. Maar een kritische lezer kan het ook vrijblijvend noemen. Want: hoe dan?

Stagediscriminatie is een hardnekkig probleem. Uit onderzoek komt telkens weer objectief vast te staan dat jongeren met een migratieachtergrond meer moeite moeten doen om een passende stageplek te vinden. Achtereenvolgende ministers doen hun best om dit probleem aan te pakken. Maar een tovermiddel is nog niet gevonden. Desondanks formuleert de nieuwe coalitie simpelweg de ambitie om stagediscriminatie ‘uit te bannen’.

#Kiesmij

Wie de nieuwe minister van Onderwijs ook wordt, zij zal een flinke kluif hebben aan deze doelstelling. De grote campagne #Kies mij, die minister Van Engelshoven een jaar geleden startte, wordt in ieder geval niet verlengd. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de campagne bij nader inzien te veel de focus legt op de rol van de student. Volgens de minister ligt de bal echter vooral bij leerbedrijven en scholen. Daarom is besloten de campagne #Kiesmij niet door te zetten. Ambtenaren werken nu aan een herijking van de werkagenda stagediscriminatie.

Menukaart

Tegelijkertijd wordt ook op een ander ministerie aandacht besteed aan stagediscriminatie. Op 13 december presenteerde het ministerie van Sociale Zaken de werkagenda ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’. In deze agenda, ondertekend door onder andere MBO Raad en SBB, is een van de drie thema’s ‘meer kans op een stage’. De werkagenda, met een looptijd tot 2025, gaat ervan uit dat een gedeelde inzet nodig is van werkgevers, scholen en jongeren. Er wordt gewerkt aan een menukaart met effectieve maatregelen zoals workshops en tipkaarten. Maar ook de studiekeuze van jongeren is belangrijk. Veel jongeren met een migratieachtergrond kiezen een studie met minder goede kansen op de arbeidsmarkt. Door jongeren te stimuleren te kiezen voor tekortsectoren als techniek en zorg, zullen de kansen op een stageplek toenemen.

Vrijblijvend

Zo buitelen de plannen om stagediscriminatie aan te pakken over elkaar heen. In het nabije verleden is al geëxperimenteerd met meldpunten, die meestal opvallend weinig meldingen kregen. Ook werken sommige gemeenten met mystery guests om discriminatie op te sporen. En vanuit de Tweede Kamer is gesuggereerd dat een stagediscriminatie-app het ei van columbus is. Dit alles maakt duidelijk dat het om een hardnekkig probleem gaat. Een simpele zin als ‘we bannen stagediscriminatie uit’ is dan even ambitieus als vrijblijvend.

Lees hier de brief over de evaluatie van de campagne #Kiesmij

Lees ook: Campagne wil stagediscriminatie bespreekbaar maken