SBB: maak gebruik van meldpunt stagediscriminatie

SBB roept studenten op om gevallen van stagediscriminatie te melden bij het meldpunt dat daarvoor in 2017 is geopend. Het meldpunt wordt nu nog weinig gebruikt, simpelweg omdat veel studenten niet weten dat het bestaat.

Uit nieuwe cijfers blijken studenten met een niet-westerse achtergrond vaak geen stageplek te kunnen vinden, zo meldde dinsdag ook MBO-today. Deze ‘stagediscriminatie’ was de afgelopen dagen groot nieuws, dat zelfs een plek kreeg in het Acht Uur Journaal. Minister van Engelshoven bracht de cijfers, terug te vinden in een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving, naar buiten in een brief aan de Tweede Kamer, met vele reacties als gevolg. De roep om maatregelen werd na de bekendmaking al maar luider.

Meldpunt Stagediscriminatie
Als belangrijke stap om stagediscriminatie aan te pakken wordt een meldpunt gezien. Daar blijken er echter al meerdere van te zijn. Zo heeft in juni 2017 de minister van Onderwijs het meldpunt Stagediscriminatie op de website van SBB gelanceerd. In een jaar zijn er echter slechts zeventien meldingen via het meldpunt binnengekomen. Bij één leerbedrijf is de erkenning ingetrokken vanwege aantoonbare discriminatie. Meldingen die via het meldpunt binnenkomen worden door SBB opgepakt met als zwaarste sanctie het intrekken van de erkenning als leerbedrijf. Samen met de betrokken school zoekt SBB voor de student zo nodig naar een vervangende stageplek. Ook een lokaal meldpunt in Nijmegen bleek amper meldingen te krijgen.

Bekendheid vergroten
SBB hoopt dat mbo’ers het meldpunt vaker gebruiken. De binnen SBB samenwerkende partijen omarmen het idee van minister Van Engelshoven om in het schooljaar 2018-2019 samen de bekendheid van het meldpunt onder studenten te vergroten. Het is belangrijk ieder vermoeden van stagediscriminatie bij SBB te melden.

Lees ook:
Minister wil af van stagediscriminatie
Leerbedrijf dat discrimineert verliest erkenning