Inspectie kritisch over herstelplan Leiden

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in het reddingsplan van roc Leiden. De inspectie wil dat de mbo-instelling haar onderwijsactiviteiten versneld overdraagt aan andere mbo-scholen in de regio.

De Onderwijsinspectie is zeer kritisch over het herstelprogramma dat roc Leiden op 13 november heeft ingediend. Volgens de inspectie stelt de school de verkeerde prioriteiten. Bovendien zijn de plannen rond kwaliteitsborging onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast ziet de inspectie in lopende kwaliteitsonderzoeken bij roc Leiden weinig verbetering op het terrein van onderwijs en examinering. De inspectie adviseert dan ook om versneld de onderwijsactiviteiten van roc Leiden af te bouwen door middel van een gecontroleerde overdracht van de opleidingen aan mbo-scholen in de regio.

Versnelling
Minister Bussemaker neemt het oordeel en het advies van de inspectie ’ter harte’, zo laat zij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij heeft de betrokken bestuurders met klem verzocht om te komen tot een versnelling van het voorgenomen transitieproces. Roc Leiden en het ID College hebben in een versnellingsovereenkomst onder andere afgesproken om versneld het opleidingsaanbod te herijken. Verder neemt roc Leiden de examineringsprocessen en het kwaliteitsborgingssysteem van het ID College per direct over.

‘Ernstig teleurgesteld’
Bestuursvoorzitter Ricardo Winter liet vandaag weten ‘ernstig teleurgesteld en ongelooflijk verbaasd’ te zijn het oordeel van de inspectie. In een interview in de Volkskrant vertelt hij: ‘Het oordeel ligt mijlenver af van de verwachtingen die ik na het bezoek van de inspectie had.’ Hij vervolgt: ‘Ik snap hun rol heel goed, ze moeten streng zijn. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of deze inspectie wel in staat is om een goed oordeel over roc Leiden te vellen.’ Winter stelt dat de inspectie roc Leiden ‘niet objectief’ bekijkt. De bestuurder verwijst hiermee naar de bevindingen van de commissie Meurs, die vorige week een rapport uitbracht van het onderzoek naar de problemen van ROC Leiden. In dit rapport krijgt de inspectie het verwijt gebrekkig te hebben opgetreden.

Zie ook deze rapportage van Omroep West.