Inspectie luidt alarmbel over groen onderwijs

Het groene onderwijs staat er financieel niet al te best voor. Ook de onderwijskwaliteit loopt hierdoor gevaar. Volgens de inspectie doen de groene scholen er goed aan de samenwerking met het reguliere onderwijs op te zoeken.

In het rapport ‘Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische onderwijscentra’ gaat de Inspectie van het Onderwijs in op de financiële ontwikkelingen binnen het groene onderwijs en de mogelijke gevolgen hiervan voor de onderwijskwaliteit. De groene scholen, die zich voornamelijk buiten de Randstad bevinden, worden gemiddeld harder getroffen door de krimp dan het reguliere mbo. De Rijksbekostiging zal de komende jaren alleen maar dalen. De inspectie ziet tegelijkertijd dat de groene scholen ambitieuze huisvestingsplannen hebben, voor een investeringsbedrag van zo’n € 125 miljoen.

Kwaliteit
In het verlengde van de financiële bedreigingen, maakt de inspectie zich zorgen over de onderwijskwaliteit op de groene scholen. De kwaliteitsborging – voor de inspectie cruciaal in het toezicht – blijft op de aoc’s achter. Volgens de inspectie zou het een goede zaak zijn als de groene scholen meer zouden samenwerken met het reguliere onderwijs in de regio. Volgens de inspectie leidt dit tot ‘meer regionale focus’ en tot een ‘gezonde schaalomvang’. Ook zouden hierdoor makkelijker gecombineerde opleidingen (‘cross-overs’) kunnen worden aangeboden.

Scherpe keuzes
In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de bewindslieden van onderwijs – de ministers Slob en Van Engelshoven – dat er kansen zijn voor de groene scholen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Zij wijzen erop dat de bestuurders van de groene scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ‘scherpe keuzes’ moeten maken. Zij noemen de opgave voor de aoc-besturen ‘bijzonder urgent’. Enigszins dreigend schrijven zij ook over ‘mogelijke aanvullende randvoorwaarden die nodig zijn op het vlak van wet- en regelgeving’. Zij gaan echter niet in op de Ontwikkelagenda die de groene scholen enige tijd geleden zelf opgesteld hebben, en waarin sprake is van een groei naar vijf clusters van groene scholen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de groene mbo-scholen hun aparte positie bij het ministerie van Economische Zaken kwijtraken. Vanaf 1 januari 2019 wordt het groene onderwijs op dezelfde manier gefinancierd als het reguliere onderwijs.

Lees ook: Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle