Inspectie: ‘Scholen kunnen meer doen tegen stagediscriminatie’

De Onderwijsinspectie is van mening dat mbo-scholen meer kunnen doen om stagediscriminatie aan te pakken. Een cultuuromslag is nodig.

De afgelopen jaren heeft de inspectie uitgebreid onderzoek gedaan naar stagediscriminatie binnen het mbo. Op dertien scholen voerden onderzoekers gesprekken met managers, docenten en studenten. Uit al die gesprekken komt een weinig rooskleurig beeld naar voren. Scholen hebben geen idee hoe vaak studenten last hebben van stagediscriminatie. Ook is er verwarring over wat stagediscriminatie precies is. De meeste scholen hebben bovendien geen beleid om het fenomeen aan te pakken.

Ontkennen

Sommige managers en docenten ontkennen zelfs dat stagediscriminatie veel voorkomt op hun school. Zij baseren zich dan op het lage aantal meldingen. Ook zou de huidige spanning op de arbeidsmarkt helpen tegen discriminatie. Andere geïnterviewden geven echter aan dat de lage cijfers geen juist beeld geven. Inspecteur Roxanne L’Espoir zegt hierover in Trouw: ‘Dat het niet wordt gemeld, wil nog niet zeggen dat het niet voorkomt. Uit verschillende onderzoeken weten we namelijk dat het probleem bestaat.’ Ook de onderzoekers zelf weten echter niet in welke omvang stagediscriminatie zich voordoet. In het rapport schrijven zij dat zij uit de aandacht in de media en in de Tweede Kamer afleiden dat er een maatschappelijk probleem is.

Cultuuromslag

De inspectie roept de scholen op een duidelijk beleid te gaan voeren. Dat begint volgens de inspectie met het definiëren van wat stagediscriminatie is. Vervolgens moet de school een heldere norm stellen. Stagecoördinatoren moeten hun leerbedrijven duidelijk maken wat van hen verwacht kan worden. De inspectie pleit voor een cultuuromslag. Er moet een cultuur van veiligheid ontstaan, waarin het normaal is om misstanden te melden. Nu zijn studenten bijvoorbeeld bang voor studievertraging. Roxanne L’Espoir: ‘Het melden van discriminatie mag nooit ten koste gaan van de studievoortgang. We moeten toewerken naar een open cultuur waarin het probleem bespreekbaar wordt.’

Voorlichting

Scholen doen er volgens de inspectie goed aan om zowel studenten als leerbedrijven goed voor te lichten over het beleid rond stagediscriminatie. Ook SBB, verantwoordelijk voor het erkennen van leerbedrijven, heeft hier een rol bij. Het weerbaar maken van studenten alleen is niet voldoende. Om stagediscriminatie echt aan te pakken, moeten de scholen – aldus de inspectie – hun verantwoordelijkheid steviger oppakken. Het einddoel is duidelijk: stagediscriminatie mag zo min mogelijk een rol spelen in de schoolloopbaan van de student.

Stagepact

Terwijl de inspectie bezig was met het onderzoek naar stagediscriminatie sloot minister Dijkgraaf een Stagepact af met scholen en leerbedrijven. In een korte reactie schrijft Dijkgraaf dat het onderzoek niets zegt over de resultaten van het pact tot nu toe. Wel onderstreept het onderzoek de urgentie van het Stagepact. Volgens Dijkgraaf zijn de scholen goed bezig met de uitvoering van de afspraken over het tegengaan van stagediscriminatie.

Lees hier het onderzoek van de Onderwijsinspectie

Lees ook: Toolbox helpt scholen bij de aanpak van stagediscriminatie