Inspectie: veel studenten willen online onderwijs deels behouden

Vlak voor de zomer heeft de inspectie uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona voor het middelbaar beroepsonderwijs. Meest opvallende conclusie: bijna 40% van de studenten wil dat online onderwijs deels behouden blijft.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona voor het onderwijs. Vlak voor de zomer heeft de inspectie opnieuw bestuurders, docenten en studenten gevraagd naar hun ervaringen tijdens de crisis. Uit de rapportage blijkt nog maar eens dat corona grote gevolgen heeft gehad: de kwaliteit van het onderwijs werd minder, veel studenten ondervonden sociale problemen en docenten hadden het ondanks veel ondersteuning ook moeilijk. Ondanks dit alles zijn de scholen erin geslaagd het onderwijs doorgang te laten vinden. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: ‘Vanaf de start van de crisis hebben we steeds de scholen open weten te houden voor deze groepen studenten voor wie een plek op school echt noodzakelijk was. Het is bijzonder dat dit kon.’

Lessen

Uit eerdere onderzoeken van de inspectie was al gebleken dat veel scholen denken dat de crisis voor een blijvende verandering van het onderwijs zorgt. Opvallend is dat ook studenten deze mening zijn toegedaan. De vraag of de coronacrisis geleid heeft tot veranderingen die ook onder normale omstandigheden moeten blijven, wordt door een groot aantal studenten bevestigend beantwoord. Zo vindt bijna veertig procent van de studenten dat scholen voor een deel online onderwijs kunnen blijven verzorgen. Andere voordelen die studenten noemen zijn: minder reistijd, kleinere klassen en intensievere (online)begeleiding.

Spingplank

Een deel van de bestuurders ziet de coronaperiode als springplank naar meer maatwerk en flexibiliteit in het onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwijstijd en onderwijsvorm. Maar bestuurders hebben ook nog vragen: hoe moet de verhouding zijn tussen fysieke en online onderwijs? Wat mag je verwachten van docenten die online onderwijs niet zien zitten? Tegelijkertijd zijn bestuurders over het algemeen trots op de flexibiliteit die de scholen hebben laten zien.

Lees hier de factsheet van de inspectie over het mbo tijdens corona

Lees ook: Inspectie: ‘Houdbaarheid onderwijs sterk onder druk’