Instroom in technische opleidingen blijft achter

Nog steeds kiezen te weinig mbo-studenten voor technische opleidingen. De doelstelling om 40% van de studenten te laten kiezen voor techniek wordt bij lange na niet gehaald.

‘Het gaat de verkeerde kant op’, aldus een bedroefde werkgeversvoorman Ab van der Touw in het Financieel Dagblad. De ambitie van het Techniekpact om meer studenten voor technische opleidingen te laten kiezen is ‘aan het verwateren’. Volgens Van der Touw slagen mbo-scholen er onvoldoende in om jongeren te interesseren voor technische opleidingen. In plaats daarvan kiezen veel jongeren voor verdwijnende beroepen als administratief medewerker of kantoorassistent. Op den duur dreigt door automatisering en robotisering massale werkloosheid.

Numerus fixus
Ook Michaël van Straalen van MKB Nederland maakt zich zorgen. Ondanks een jarenlange lobby is het imago van de techniekopleidingen nog steeds niet goed. Volgens Van Straalen moet minister Bussemaker de mbo-scholen verplichten hun studenten goed voor te lichten over het baanperspectief van opleidingen. Als scholen er niet in slagen om leerlingen voor kansrijke studies te laten kiezen, moet een rem gezet worden op de instroom in kansarme studies. Het volgende kabinet moet met zo’n numerus fixus aan de slag, aldus Van Straalen.

Monitor
Uit de meest recente monitor van het techniekpact blijkt inderdaad dat er weinig beweging zit in de populariteit van technische mbo-opleidingen. De instroom in technische opleidingen is in tien jaar tijd gestegen van 30% in 2005 naar 31% in 2015. Het percentage gediplomeerden is in die periode zelfs gedaald van 32% naar 29%.

Lees ook: Resultaten Techniekpact zijn ‘bemoedigend’