Intern toezicht mbo kan verder professionaliseren

De raden van toezicht in het mbo functioneren over het algemeen steeds beter. Toch blijft er nog veel ruimte voor verdere professionalisering. Een goede raad van toezicht haalt bijvoorbeeld ook zelf informatie op uit het netwerk rond de school.

Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in een rapport over het functioneren van raden van toezicht in het mbo. Volgens het rapport ontwikkelt het samenspel tussen raden van toezicht en bestuurders zich positief. Toch blijft het voor veel toezichthouders zoeken naar de balans tussen betrokkenheid en afstand.

Complexe taak

Volgens het rapport staan raden voor toezicht in het mbo voor een complexe taak. De toezichthouders zijn niet alleen de formele werkgever van de bestuurder, maar ook adviseur, toezichthouder en netwerker. Met name die laatste functie komt vaak onvoldoende uit de verf. Goede toezichthouders hebben niet alleen regelmatig contact met docenten en studenten, maar ook met externe partners van de school. Volgens het rapport aarzelen veel raden van toezicht om zelf, onafhankelijk van het bestuur, informatie op te halen bij partners die relevant zijn voor de school, zoals werkgevers en lokale politiek.

Voorbeelden

Het rapport geeft op basis van het onderzoek voorbeelden van goed functionerende raden van toezicht. Zo schrijft de inspectie dat de raad van toezicht ‘bij alle externe belanghebbende partijen uit het sociaal domein, de overheid en het bedrijfsleven relevante informatie ophaalt.’ Doel van het ophalen van informatie is om het goede gesprek met het bestuur te kunnen voeren over de vraag of de ambities van de school worden gerealiseerd. Volgens de inspectie is het belangrijk dat raden van toezicht goed kennis nemen deze voorbeelden.

Lees ook: Branchecode goed bestuur mbo aangepast