Internationaliseringsagenda ook voor het mbo

De internationaliseringsagenda die minister Van Engelshoven binnenkort aan de Tweede Kamer stuurt, zal ook aandacht besteden aan het mbo. Dat zegt de minister toe in haar reactie op een brief van de MBO Raad, SBB, JOB en Nuffic.

Deze organisaties vinden dat het mbo niet mag ontbreken in een internationaliseringsagenda. De briefschrijvers halen een advies aan van de Onderwijsraad, waarin benadrukt wordt dat internationalisering van belang is voor álle onderwijssectoren. ‘Met behoud van eigen kenmerken en rekening houdend met onmiskenbare verschillen in de mate van internationalisering, kan het mbo leren van ervaringen van het ho’, laat minister Van Engelshoven ook aan de Tweede Kamer weten. ‘Voorop staat dat het kabinet het belang van een internationale oriëntatie, ook in het mbo, onderschrijft’.

Suggesties
Het mbo kwam al aan bod in de visiebrief ‘De wereld in’ van minister Bussemaker. Maar de nadruk lag toen op het hoger onderwijs. Afra Verkerk, teamleider mbo bij Nuffic, hoopt dat het beroepsonderwijs deze keer meer aandacht krijgt. ‘Juist voor het mbo heeft internationalisering veel toegevoegde waarde.’ Nuffic wil, samen met de MBO Raad, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) en SBB, graag een bijdrage leveren aan de nieuwe internationaliseringsagenda. In hun brief nodigen zij de minister uit voor een gesprek. Ze doen meteen suggesties voor thema’s die daarbij aan de orde kunnen komen.

Kansengelijkheid
‘Zet in op kansengelijkheid in internationalisering’ is wat Verkerk betreft een belangrijk thema. ‘Alle studenten op alle opleidingen moeten de kans krijgen om een internationale leerervaring op te doen’, is de toelichting bij dat punt. ‘Daarom is Nuffic, samen met de scholen, hard bezig om instrumenten te ontwikkelen voor internationalisering in de eigen schoolomgeving’, zegt Verkerk.

Internationalisering binnen de grenzen
In de MBO-krant vertelt Danielle Vogelaar, projectleider mbo bij Nuffic, dat een mbo-student ook zonder een buitenlandse stage internationale competenties kan verwerven. ‘Culturele en internationale vaardigheden kunnen in veel vakken tot uiting komen’, vertelt ze. ‘Binnen Loopbaan en burgerschap bijvoorbeeld. Ook de ontwikkeling van andere internationale competenties kunnen binnen diverse vakken gestimuleerd worden. Zoals samenwerken in een internationale context.’

Sterk mbo-profiel
In de brief aan de minister pleiten de organisaties er bij de minister ook voor om in te zetten op een sterk mbo-profiel in de Europese onderwijsruimte. Daar heeft Van Engelshoven vorige week een begin mee gemaakt bij de Raad van de EU over onderwijs, jeugd, cultuur en sport, waar onder meer de toekomst van Erasmus+ op de agenda stond. De minister wil de deelname van studenten uit het beroepsonderwijs aan dat programma bevorderen.

Het volledige interview met Danielle Vogelaar (Nuffic) kun je lezen in het februarinummer van de MBO-krant.

Lees ook: Grijp de kans om internationale ervaring op te doen