Investering in technisch vmbo ook goed voor mbo

De investering van structureel € 100 miljoen in de vmbo-scholen met een techniekprofiel is ook goed nieuws voor het mbo.

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen vanaf dit jaar extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Met een zeer forse financiële injectie van structureel honderd miljoen per jaar worden vmbo-scholen in staat gesteld beter te voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel. Het geld is hard nodig nu scholen te maken hebben met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

Regionaal plan
De impuls in het techniekonderwijs op het vmbo zal ook zijn uitstraling hebben naar het mbo. Minister Slob vraagt aan alle vmbo-scholen met een techniekprofiel om voor 1 april 2019 een investeringsplan in te dienen. Het plan moet worden opgesteld met relevante regionale partijen, waaronder naast bedrijven en overheden ook de regionale mbo-scholen. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen.

Samenwerking
Minister Slob wil op deze manier stimuleren dat scholen goed gaan samenwerken en er overal in het land goede technische opleidingen zijn. ‘Het is van groot belang dat overal in Nederland leerlingen kwalitatief goed, actueel en innovatief techniekonderwijs kunnen volgen,’ aldus minister Slob. ‘Dat vergt een vooruitziende blik, samenwerking met andere scholen en met het bedrijfsleven in de regio. Gelukkig staan de scholen in de startblokken om hiervoor samen met het bedrijfsleven plannen te maken.’

Lees ook: Kabinet wil samenwerking vmbo-mbo verplichten