Kabinet wil samenwerking vmbo-mbo verplichten

De samenwerking in de regio tussen vmbo en mbo moet verder geïntensiveerd worden. Over twee jaar moet in iedere regio een doorlopende leerlijn vmbo-mbo beschikbaar zijn.

Door grote veranderingen in de arbeidsmarkt en demografische krimp is het volgens het kabinet meer dan ooit noodzakelijk dat vmbo-scholen en mbo-instellingen in de regio nauw gaan samenwerken. Het kabinet gaat deze samenwerking, die al veel langer mogelijk is, verder stimuleren. Het is volgens minister Van Engelshoven noodzakelijk ‘dat regio’s in beweging komen’.

Wetsvoorstel
De samenwerking tussen vmbo en mbo wordt al langer gestimuleerd door het ministerie van Onderwijs. Het kabinet is echter van mening dat de ontwikkeling van de doorlopende leerroutes te langzaam gaat. De ambitie is dat over twee jaar in iedere regio zo’n leerlijn bestaat, waardoor vmbo-leerlingen vanuit de vertrouwde omgeving een startkwalificatie kunnen halen (mbo niveau 2). Om scholen te stimuleren is er een wetsvoorstel in voorbereiding dat scholen meer ruimte gaat bieden voor doorlopende leerlijnen op alle mbo-niveaus.

Kwaliteitsagenda’s
Verder is het de bedoeling dat mbo-scholen in hun kwaliteitsagenda’s, die zij na de zomer indienen in het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken, concrete plannen maken om de samenwerking met vmbo-scholen te verbeteren. Ook bij nieuwe aanvragen voor het Regionaal Investeringsfonds zal meer aandacht moeten zijn voor de samenwerking met het vmbo. Het kabinet gaat de regio’s ondersteunen met informatie over arbeidsmarkt en beroepsonderwijs via een ‘regioscanner’.

Leerwegen
Ook in het vmbo gaat het een en ander veranderen. Zo worden de theoretische en de gemengde leerweg samengevoegd. Om het technische vmbo te ondersteunen heeft het kabinet structureel een bedrag van maar liefst € 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen ook ingezet worden om de samenwerking met het mbo te versterken.

Lees hier de Kamerbrief over de versterking van vmbo en mbo

Lees ook: Doorlopende leerlijn leidt tot meer doorstroom naar mbo