Invoering nieuwe rekenaanpak met jaar vertraagd

De ontwikkeling van een nieuwe rekenaanpak in het mbo kost meer tijd. De nieuwe aanpak start nu op zijn vroegst in het schooljaar 2022-2023. Pas vanaf dat moment telt het rekenexamen ook mee voor het diploma.

Er wordt al langere tijd gewerkt aan een nieuwe rekenaanpak in het mbo. Zo’n twee jaar geleden – in februari 2019 – besloot de Tweede Kamer de huidige rekentoets af te schaffen. Sindsdien wordt op diverse niveaus gewerkt aan een nieuwe rekenaanpak. Zo werkt het ministerie van Onderwijs aan een wetswijziging die nodig is om de toets uit de wet te halen. Daarnaast hebben de MBO Raad, de NRTO en het ministerie van Onderwijs eind 2019 in een intentieverklaring vastgelegd op welke manier de nieuwe rekeneisen geformuleerd gaan worden. Uitgangspunt was dat de rekentoets vanaf september 2021 zou gaan meetellen voor het diploma.

Corona

Kort voor Kerst is echter gebleken dat invoering van de nieuwe rekenaanpak per studiejaar 2021-2022 niet haalbaar is. De aanpassing van de regelgeving die nodig is om de nieuwe aanpak vast te leggen blijkt meer tijd te kosten. Als verklaring voor deze vertraging wordt verwezen naar de corona-pandemie. Zo zou de Raad van State te druk zijn met corona gerelateerde wetgeving en zou ook DUO prioriteit geven aan de gevolgen van coronaregelingen.

2022

De minister heeft daarom besloten dat er in het studiejaar 2021-2022  nog het oude regime geldt, waarbij de huidige referentieniveaus leidend zijn. Het is nu de bedoeling de nieuwe rekeneisen in te voeren vanaf september 2022.

Lees het bericht op de site van het Kennispunt Taal en Rekenen

Lees ook: Nieuwe referentieniveaus voor rekenen