JOB: ‘Expertisepunt Handicap + Studie ook voor het mbo’

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) wil dat er een informatiepunt passend onderwijs voor scholen komt. In de JOB Monitor van 2018 benadrukte de jongerenorganisatie al dat scholen meer aandacht moeten besteden aan informatie over extra begeleiding voor studenten. Eind mei onderstreepte minister Van Engelshoven dit met een brief aan de Tweede Kamer over informatiepunten voor studeren met een beperking.

Scholen zijn al wettelijk verplicht voor de studenten zorg aan te bieden. Toch geeft 21 procent van de studenten met een beperking aan dat docenten geen rekening houden met hun beperking (JOB Monitor, 2018). Passend onderwijs is complex en maatwerk is belangrijk. Een herkenbaar en onafhankelijk informatiepunt is daarom relevant.

Expertisepunt Handicap + Studie

JOB heeft vertrouwen in Expertisepunt Handicap + Studie. Dit expertisepunt voorziet nu al het hoger- en wetenschappelijk onderwijs van informatie op het gebied van passend onderwijs. JOB ziet graag dat het Expertisepunt Handicap + Studie wordt uitgebreid voor het mbo. De jongerenorganisatie roept zelf ook geregeld de hulp in van het expertisepunt. Hoewel Handicap + Studie zich richt op onderwijsinstellingen, hebben zij ook studietips voor studenten met een beperking.

Passend onderwijs

Een onafhankelijk, centraal punt is een belangrijke stap richting beter passend onderwijs. Voorzitter van JOB, Jurgen van der Hel: ‘Als scholen worden ondersteund door een onafhankelijk expertisepunt, is de basis van passend onderwijs voor een groot deel gelegd. We kunnen daarna samen met Handicap + Studie verder werken aan goede en bereikbare informatievoorziening voor studenten.’

Lees hier de Kamerbrief van minister Van Engelshoven over de informatiepunten

Lees ook: Verbetering passend onderwijs in mbo noodzakelijk