Jongeren kiezen steeds minder vaak voor het mbo

Het aandeel jongeren dat na het voortgezet onderwijs kiest voor het mbo neemt af. In 2005 koos nog ruim de helft van de jongeren voor het mbo. Dit percentage is inmiddels gedaald tot 40 procent.

Daarmee is het mbo nog steeds de meest populaire vorm van vervolgonderwijs. Vorig schooljaar koos zo’n veertig procent van de jongeren voor het mbo. Bij het hbo en de universiteit was dit respectievelijk 35 en 25 procent. Sinds 2005 is met name het aandeel jongeren dat koos voor de universiteit flink gestegen: van 18 naar 25 procent. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

Absoluut

In absolute cijfers is er nog geen sprake van een daling van het aantal jeugdige mbo-studenten. Vorig studiejaar volgden ruim 437 duizend jongeren een mbo-opleiding. Doordat het aantal studenten op hogeschool en universiteit flink toenam, neemt het aandeel mbo-studenten toch af. Naast de jongeren zijn er ook nog zo’n 60.000 25-plussers die een mbo-opleiding volgen. Deze oudere studenten kiezen vaak voor een opleiding in de sector zorg.

Zorgen

De afname van het aandeel mbo-studenten baart de MBO Raad zorgen. Voorzitter Adnan Tekin: ‘Minder studenten op het mbo betekent minder vakmensen en meer krapte op de arbeidsmarkt. Voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als de klimaattransitie zijn vakmensen onmisbaar. Ik roep alle jongeren op om te kiezen voor het mbo.’

Voorlichting

Volgens Tekin is betere voorlichting op de middelbare scholen van groot belang. Hij is in gesprek met het kabinet om de loopbaanoriëntatie op het voortgezet onderwijs te verbeteren. Tekin: ‘We moeten het gesprek voeren met middelbare scholen. Veel vwo’ers zouden hun ogen uitkijken op een mbo-opleiding. En er zullen veel havisten zijn die op na een bezoek aan een mbo-school denken: een mbo-studie kan best wat voor mij zijn.’

Studiekeuze

De studiekeuze van jongeren op het mbo is de afgelopen jaren veranderd. Vergeleken met tien jaar geleden volgen nu bijvoorbeeld minder jongeren een techniekopleiding. In de dienstverlening worden juist meer jongeren opgeleid. Tekin is echter geen voorstander van meer sturing bij de studiekeuze. In De Telegraaf zegt hij: ‘Als je op bepaalde opleidingen een slotje doet, haal je jongeren niet binnen, maar stoot je ze af.’

Bekijk hier de cijfers van het CBS

Lees ook: Verwachte krimp aantal mbo-studenten wordt werkelijkheid