Genotsmiddelen blijven populair onder jongeren

Het gebruik van genotsmiddelen blijft populair onder jongeren van 16 en 17 jaar. Het Trimbos-instituut verzamelde gegevens over het gebruik van tabak en alcohol, maar ook lachgas en paddo’s.

Leerlingen van mbo-scholen roken vaker dan jongeren uit het hbo en het voortgezet onderwijs. Aan de andere kant drinken hbo’ers meer dan mbo’ers. Dit alles, en nog veel meer, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Trimbos noemt de uitkomsten van het onderzoek zorgwekkend. ‘De resultaten laten zien dat de leeftijdsgroep van 16-18 jaar een belangrijke doelgroep is voor preventie. Niet alleen wat betreft drugsgebruik, maar ook voor alcohol en tabak’, zo meldt het instituut in een toelichting bij het onderzoek.

Lachgas
Het Trimbos-instituut heeft tot in detail uitgezocht welke genotsmiddelen jongeren van 16 en 17 jaar allemaal gebruiken. Zo heeft één op de zes jongeren wel eens lachgas gebruikt. Ook de waterpijp is populair: ruim de helft van de jongeren heeft hier ervaring mee. Op deze punten zijn er geen verschillen tussen mbo- en hbo-studenten. Uit het onderzoek blijkt dat mbo-studenten van de sector Zorg & Welzijn minder gebruikmaken van genotsmiddelen dan studenten uit andere sectoren. Dit kan ermee te maken hebben dat in de sector Zorg & Welzijn meisjes sector oververtegenwoordigd zijn. Studenten uit de sector economie blijken een opmerkelijke voorkeur voor lachgas te hebben.

Gezonde school
De mbo-sector werkt al jaren aan de vitaliteit van haar leerlingen. Samen met de PO-raad en de VO-raad geeft de MBO Raad invulling aan de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), ook wel bekend als Gezonde School. Hierin is meer aandacht voor sport en een gezonde leefomgeving. Dit gebeurt door het hele schooljaar heen, zowel in de lesstof als op het schoolplein, in het beleid en de schoolactiviteiten. Een algemeen rookverbod in en rond de school maakt hier ook onderdeel van uit. Verder ondertekenden de MBO Raad, PO-raad en VO-raad twee jaar geleden de Alles is gezondheid-belofte, met daarin onder meer afspraken voor een gezond voedingsaanbod in de schoolkantine.

Vitaal burgerschap
De mbo-sector vindt vitaal burger- en ondernemerschap van grote waarde bij de toekomstige beroepsuitoefening van mbo’ers. Dat zijn er ruim vijfhonderdduizend. Het mbo heeft geen verplichte lessen in bewegen en gezondheid, maar is er veel aandacht voor lessen op het gebied van bewegen en gezondheid. Die zijn vaak gekoppeld aan de dimensie Vitaal burgerschap uit de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap.

Lees hier de factsheet van het Trimbos-instituut

Lees ook: Veel aanvragen Gezonde School