Kabinet: bezuiniging op onderwijs niet van tafel

Het kabinet ziet geen mogelijkheden om de zogenaamde doelmatigheidskorting ongedaan te maken. De onderwijssectoren moeten gezamenlijk ruim € 180 miljoen bezuinigen.

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is afgesproken dat de onderwijssectoren gezamenlijk ruim € 180 miljoen moeten bezuinigen. Vlak voor Kerst nam de Eerste Kamer een motie van André Postema (PvdA) aan waarin het Kabinet werd opgeroepen de bezuiniging ongedaan te maken. In een brief aan de Eerste Kamer maakt minister van Financiën, Wobke Hoekstra (CDA), echter duidelijk dat het kabinet geen mogelijkheden ziet de doelmatigheidskorting ongedaan te maken. Om de Onderwijsbegroting sluitend te maken moeten de diverse onderwijssectoren ruim € 180 miljoen bezuinigen. Voor het mbo gaat het om een bedrag van ongeveer € 25 miljoen.

Nog meer zorgen
Naast de doelmatigheidskorting hangen het mbo nog meer financiële zorgen boven het hoofd. Deze worden onder andere veroorzaakt door de transfer van het groene mbo naar het ministerie van Onderwijs. De extra kosten die samenhangen met de harmonisatie van de bekostiging worden uitgesmeerd over de gehele sector. Alle mbo-scholen gaan daar iets van merken. Een derde kwestie betreft de voorgenomen afschaffing van de zogenaamde cascadebekostiging. Het is de bedoeling om de diverse operaties in samenhang uit te voeren, vanaf het jaar 2019.

Lees ook: Groen onderwijs volledig naar OCW