Kamer eist snellere examinering keuzedelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat keuzedelen al vanaf volgend schooljaar volledig meetellen voor het examen. Maar de minister houdt voorlopig, gesteund door de scholen, vast aan invoering vanaf 2018.

Vanaf komend schooljaar bieden de mbo-scholen bij al hun opleidingen verplicht keuzedelen aan. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze keuzedelen niet zouden meetellen voor het examen. Op verzoek van de Tweede Kamer is vorig jaar besloten – via een amendement van Kamerlid Lucas (VVD) – dat dit toch gaat gebeuren en wel vanaf 2018. Er is nu echter verwarring ontstaan over de interpretatie van dit besluit. Gaat het om de studenten die vanaf 2018 aan hun studie beginnen of om studenten die in dat jaar examen doen?

Cohortregeling
De minister, en in haar kielzog het hele mbo-veld, is altijd uitgegaan van de laatste optie. Volgens de ‘cohortregeling’ zouden voor de studenten die in het schooljaar 2018/2019 met hun studie beginnen de resultaten bij de keuzedelen meetellen voor het examen. Zo is het ook in een AMvB terecht gekomen. Dit tot ontsteltenis van Anne-Wil Lucas. Zij diende donderdag dan ook een motie in die de minister opriep de regeling al vanaf komende studiejaar in te voeren. De motie heeft bij voorbaat een meerderheid in de Tweede Kamer, omdat Lucas de steun heeft van (opppositie)partijen D66, CDA en PVV.

Overhaast
Minister Bussemaker ontraadt de motie met kracht. Volgens haar moeten scholen de ruimte krijgen om te wennen aan de keuzedelen. De scholen zijn druk bezig met de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur en kunnen naast deze ‘mega-hervorming’ niet nog andere wetswijzigingen verhapstukken. De minister krijgt alle steun uit ‘het veld’. Zo is de beroepsvereniging van mbo-docenten van mening dat overhaaste invoering van de examenplicht bij keuzedelen de kwaliteit van het onderwijs zal schaden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de vereniging: ‘Wij hebben gemerkt dat de motie voor een versnelde invoering van de examinering van de keuzedelen veel onrust creëert. En dat juist in een periode dat het mbo zich opmaakt voor de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers. Wij zijn ervan overtuigd dat de onderwijskwaliteit er niet bij gebaat is als de examinering van de keuzedelen in de slaag/zakregeling anders dan bij het afstuderen van het cohort 2018/2019 start. Wij willen u verzoeken om onze mening mee te laten wegen in de besluitvorming.’

Respect
Ook de SBB waarschuwt in een brief voor een ‘overhaaste invoering van nieuwe regels’. SBB vraagt aan de Kamerleden ‘respect voor de professionals die hard aan deze transitie werken’. Kamerlid Lucas trekt zich echter weinig aan van deze meningen onder mbo-professionals. Zij stelt dat de minister in de eerste plaats ‘de wens van de Kamer’ moet uitvoeren. Nadat minister Bussemaker toezegde een bief te sturen over de gevolgen van versnelde examinering hield Lucas vooralsnog haar motie aan. De minister heeft toegezegd binnen twee weken de toegezegde brief naar de Kamer te sturen.