Kamer: extra ondersteuning voor bespreekbaar maken gevoelige thema’s

De Tweede Kamer stelt eenmalig 100.000 euro beschikbaar voor een programma dat mbo-docenten ondersteunt bij het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s.

Bij de begroting van de OCW-begroting diende Hatte van der Woude (VVD) een amendement in over deze ondersteuning. Dit naar aanleiding van een onderzoek van hogeschool Fontys. Uit dit onderzoek bleek dat veel mbo-docenten worstelen met zogenoemde ‘waardengeladen spanning’ in de klas. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als homoseksualiteit of de positie van de vrouw. Veel docenten weten niet goed hoe ze met spanningen rond deze thema’s in de klas moeten omgaan.

Programma

Van der Woude wil met haar amendement bewerkstellingen dat mbo-docenten goed ondersteund worden bij het omgaan met dit soort spanningen. Met het geld kan het ministerie van Onderwijs een programma laten ontwikkelen. Met behulp van dit programma kunnen scholen hun docenten handvatten geven bij het bespreekbaar maken van spanningen rond diversiteit, respect en houding. Het amendement kreeg steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Tot de tegenstanders behoorden enerzijds PVV en Forum voor Democratie en anderzijds DENK en BIJ1.

Bekijk hier het amendement

Lees ook: ‘Mbo-docenten ervaren spanningen in cultureel-diverse klassen’