Kamer: menselijke maat via kwaliteitsafspraken

Niet via verplichte mbo-colleges, maar via kwaliteitsafspraken moet de menselijke maat in het mbo gerealiseerd worden. Een motie met die strekking kan op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen.

Tijdens een voortgezet overleg over ‘governance in het mbo’ betoogde Tanja Jadnanansing (PvdA) nogmaals dat het van groot belang is om een vorm van kleinschaligheid in het mbo te borgen. Het is beter om dit niet te realiseren via een wettelijke plicht, maar via kwaliteitsafspraken. Nog in 2016 zou het ministerie hier met de scholen afspraken over moeten maken. Omdat de motie wordt gesteund door coalitiepartner VVD is er een meerderheid in de Tweede Kamer.

Opschorten
Minister Bussemaker reageerde welwillend op de motie. Al eerder had ze aangekondigd de wet die scholen verplicht zich te organiseren in kleinschalige colleges op te schorten: ‘Ik zet in op de menselijke maat, maar dat kan op verschillende manieren. De wettelijke plicht om tot mbo-colleges te komen wordt opgeschort, in afwachting van de door de scholen beloofde maatregelen. Als die vrijwillige maatregelen geen effect hebben, komt de wettelijke plicht alsnog in beeld.’

Resultaat
De minister vroeg wel de ruimte om ook op een andere manier dan via de kwaliteitsafspraken de menselijke maat te realiseren. Na enig gesteggel werden de indieners van de motie en de minister het erover eens dat het resultaat centraal moet staan. Kleinschaligheid is het doel, als dat zonder het instrument ‘kwaliteitsafspraken’ gerealiseerd kan worden, kan de Kamer hier ook mee instemmen.

Dinsdag 5 april wordt over de motie gestemd