Kamervragen over het stimuleren van kansopleidingen

Volgens de Keuzegids mbo maken veel jongeren de verkeerde studiekeuze. Studies met een matig perspectief op de arbeidsmarkt zijn populair en mbo-opleidingen met een grote baankans juist niet. Tweede-Kamerlid Anne Kuik (CDA) wil weten wat de minister hieraan kan doen.

Volgens een analyse van de Keuzegids mbo kiezen te weinig studenten voor kansopleidingen: mbo-studies die opleiden voor beroepen waar op de arbeidsmarkt veel vraag naar is. In branches als bouw, techniek en zorg neemt de vraag naar personeel de komende jaren alleen maar toe. Toch zijn veel van deze studies niet populair onder jongeren. Tegelijkertijd zijn opleiding met een matig baanperspectief, zoals pedagogisch werk en commerciële dienstverlening, juist populair onder jongeren.

Scheve verhouding

Kamerlid Anne Kuik (CDA) wil via Kamervragen weten wat minister Van Engelshoven kan doen aan deze scheve verhouding. ‘Bent u het ons eens dat deze onevenwichtige verdeling zorgwekkend is? Wat gaat u eraan doen, in uw rol als stelselverantwoordelijke, om deze scheve verhouding weer in balans te brengen?’, zo vraagt Kuik. Zij verwijst in haar vragen naar een motie die de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen. In deze motie wordt de minister opgeroepen om tot een strategie ‘kansopleidingen’ te komen.

Lees hier de Kamervragen van Anne Kuik

Lees ook: Studenten kiezen niet voor kansrijke beroepen