‘Studenten kiezen niet voor kansrijke beroepen’

Jongeren kiezen te weinig voor mbo-opleidingen met de beste baankansen. Die conclusie trekt de Keuzegids mbo op basis van arbeidsmarktprognoses. Hoe jongeren te stimuleren te kiezen voor een kansrijk beroep?

Uit de analyse van de Keuzegids blijkt dat de vraag naar mbo-geschoold personeel in branches als bouw, techniek en zorg de komende jaren alleen maar toeneemt. In de sector bouw is de kans op werk het grootst. Toch kiest slechts 5,5% van alle middelbare scholieren voor een bouwopleiding. Ook is er al jaren een tekort aan personeel bij defensie en politie, maar met een instroom van 3,7% is de sector veiligheid & defensie niet bepaald populair. Andersom kiezen veel jongeren voor studies met een matig perspectief op de arbeidsmarkt als pedagogisch werk, ICT en commerciële dienstverlening. De grote vraag is daarom volgens de Keuzegids: hoe motiveren we leerlingen de komende jaren om voor een kansrijk beroep in het middelbaar beroepsonderwijs te kiezen?

Top 3 ongewijzigd

De ranglijst van beste mbo-scholen kent in 2020 slechts weinig verschuivingen. De top 3 is ongewijzigd. Het Hoornbeeck College staat voor het zesde jaar stationair op 1, net als vorig jaar gevolgd door De Rooi Pannen en Menso Alting. Daaronder doen zich wel enkele grotere verschuivingen voor. Zo is het Alfa College weer terug in de top 10. De christelijke mbo-school uit het Noorden des lands steeg met stip van plek 13 naar 4. Een andere opmerkelijke stijger is het Nova College uit Haarlem. Deze brede mbo-school stijgt van plek 16 naar 9. Een minder positieve ontwikkeling maakt het Koning Willem I College door. Deze Brabantse school, de laatste jaren geplaagd door bestuurlijke onrust, valt uit de top 10 en vinden we terug op plek 15.

Lees hier het persbericht van de Keuzegids mbo