Kandidaten gezocht voor ‘registerparlement’

Vanaf vrijdag 16 juni tot 16 juli 2017 kunnen docenten zich kandidaat stellen als afgevaardigde van de deelnemersvergadering. Dit ‘registerparlement’ is straks bevoegd besluiten te nemen over het lerarenregister.

De komende maand kunnen geïnteresseerde docenten uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zich kandidaat stellen voor de deelnemersvergadering. Dit orgaan bestaat straks uit 24 leraren, verdeeld over de drie onderwijssectoren. Wie zich kandidaat stelt, moet ingeschreven staan in het (vrijwillige) lerarenregister. Daarnaast geldt als eis dat kandidaten drie jaar als bevoegd leraar werkzaam zijn geweest. Gekozen leden moeten rekening houden met een tijdsbesteding van 4 tot 8 uur per week.

Verkiezingen
Op 21 augustus wordt bekend welke leraren verkiesbaar zijn. De verkiezingen vinden pas na de zomer, van 4 tot 24 september, plaats. Alle leraren die ingeschreven staan in het register mogen stemmen. Begin oktober volgt de uitslag en wordt het lerarenparlement geïnstalleerd. Klik hier voor vragen en antwoorden over de deelnemersvergadering.

Kritiek
Er is ook kritiek op de gang van zaken. Zo vraagt wiskundeleraar Frans van Haandel zich af waarom het zo lang duurt voordat de vergadering is ingesteld.

Lees ook: Vierentwintig leraren vormen straks registerparlement