Vierentwintig leraren vormen straks ‘registerparlement’

Na de zomer organiseert de Onderwijscoöperatie verkiezingen voor de afvaardiging van de deelnemersvergadering. Een groep van 24 gekozen leraren vormt dan een soort ‘registerparlement’ dat besluiten kan nemen over de voortgang van het lerarenregister.

Het is de bedoeling dat per sector – po, vo en mbo – acht (bevoegde) leraren een plek krijgen in het registerparlement. Voor de zomer kunnen geïnteresseerde leraren zich kandidaat stellen. De Onderwijscoöperatie stelt als eis dat kandidaten zijn ingeschreven in het – voorlopige en vrijwillige – lerarenregister. Om verkiesbaar te kunnen zijn dient de leraar verder drie jaar aaneengesloten werkzaam te zijn in de sector waarvoor hij zich kandidaat stelt. Alle ingeschreven leraren kunnen hun stem uitbrengen op kandidaten. De verkiezingen vinden waarschijnlijk in september plaats, waardoor de afvaardiging van de deelnemersvergadering vanaf 6 oktober – direct na de Dag van de Leraar – operationeel kan zijn. Een speciale verkiezingscommissie van de Onderwijscoöperatie organiseert de verkiezingen.

Referendum
Bij de verdere ontwikkeling van het lerarenregister speelt de deelnemersvergadering een belangrijke rol. Het register moet immers zoveel mogelijk van en voor de leraren worden. De komende tijd moeten in ieder geval besluiten genomen worden over de herregistratiecriteria en valideringsregels voor bijscholingsactiviteiten. Omdat besluiten nemen met de voltallige deelnemersvergadering – bestaande uit alle geregistreerde leraren – praktisch gezien niet haalbaar is, wordt via verkiezingen een afvaardiging gekozen. Deze groep van 24 leraren vertegenwoordigt dan alle geregistreerde leraren, als een soort ‘lerarenparlement’. De 24 afgevaardigden worden geacht bij belangrijke besluiten hun achterban te consulteren en kunnen ook een referendum organiseren.

39.000 inschrijvingen
Uit cijfers van de Onderwijscoöperatie blijkt dat nu 39.000 leraren volledig zijn geregistreerd in het vrijwillige lerarenregister. Een even grote groep heeft zich ooit wel eens gemeld op de site van het lerarenregister, maar heeft de inschrijving niet afgerond. In het verleden creëerde de Onderwijscoöperatie onduidelijkheid over het aantal geregistreerde leraren, zo werd in 2016 al gevierd dat 50.000 leraren zich geregistreerd hadden. Het ging hierbij dus niet om afgeronde inschrijvingen.

Sluiting vrijwillig register
Tot 1 augustus kunnen leraren zich nog inschrijven in het vrijwillige register. Daarna wordt het vrijwillige register gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Geregistreerde leraren kunnen het voorlopige register blijven gebruiken, tot dit – vanaf 1 augustus 2018 – overgaat in het definitieve lerarenregister.

Kijk voor meer informatie op de site van de Onderwijscoöperatie.

Lees ook: Lerarenregister: collega’s gaan elkaar controleren