Kansrijk opleiden: Dijkgraaf pleit voor scherpere keuzes

Om personeelstekorten in cruciale sectoren als zorg en techniek aan te pakken zijn volgens minister Dijkgraaf scherpere keuzes nodig. Hij adviseert een volgend kabinet deze keuzes niet te schuwen.

Dat schrijft minister Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer over kansrijk opleiden. Volgens Dijkgraaf moet er bij het opleiden van studenten meer oog zijn voor de behoefte van de arbeidsmarkt. De grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, onder andere op het gebied van woningbouw, klimaat en zorg, kunnen alleen worden aangepakt als voldoende jongeren kiezen voor opleidingen in deze sectoren. ‘Zonder goed opgeleide vakmensen is het niet mogelijk om de transities waar we als samenleving voor staan vorm te geven’, schrijft de minister.

Ongeduld

In de brief toont de minister zich ongeduldig. Nog niet zo lang geleden voelde Dijkgraaf nog weinig voor ingrijpen in de opleidingskeuze van studenten. Bij een Kamerdebat in februari had hij er nog alle vertrouwen in dat scholen en werkgevers op regionaal niveau goede afspraken zouden maken over het bestrijden van tekorten op de arbeidsmarkt. Nu geeft hij echter aan dat het complex is om op dit punt resultaat te boeken. Het blijkt veel tijd te kosten om in regio’s tot dit soort afspraken te komen. ‘Hoewel ik hier begrip voor heb, voel ik ongeduld’, schrijft de minister.

Sturende maatregelen

Vanwege zijn ongeduld laat de minister onderzoek doen naar het effect van meer sturende maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlagen van schoolkosten voor tekortsectoren, het instellen van een numerus fixus of het bieden van baangaranties. Dit soort maatregelen zouden de inzet van de sector zelf op kansrijk opleiden moeten versterken en niet vervangen. Dijkgraaf verwacht dat het onderzoek in de zomer van 2024 gereed zal zijn. Een nieuw kabinet zou hiermee dan aan de slag kunnen gaan. Volgens Dijkgraaf is er in de toekomst veel nodig om de opgaven van Nederland aan te pakken. Hij adviseert het komende kabinet dan ook ‘scherpere keuzes vanuit de overheid niet te schuwen’.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over kansrijk opleiden

Lees ook: Tweede Kamer omarmt advies ‘kansrijk opleiden’

Foto: Claudia Otten