Tweede Kamer omarmt advies ‘kansrijk opleiden’

De tekorten op de arbeidsmarkt kunnen het best opgelost worden door regionale afspraken tussen scholen en werkgevers. De Tweede Kamer heeft er vertrouwen in dat deze vorm van ‘kansrijk opleiden’ ertoe leidt dat meer jongeren kiezen voor tekortberoepen.

Dat bleek tijdens het debat over macrodoelmatigheid in het mbo. Het debat was aangevraagd door het VVD-Kamerlid Zohaïr El Yassini, mede naar aanleiding van het advies ‘Kansrijk opleiden’ van de Taskforce Doelmatigheid. Volgens deze Taskforce, onder leiding van Lodewijk Asscher, moeten scholen en werkgevers op regionaal niveau bekijken aan welke opleidingen vooral behoefte is. Op basis daarvan zouden scholen hun opleidingsaanbod moeten inrichten. De Taskforce pleit er verder voor om het begrip macrodoelmatigheid te vervangen door ‘kansrijk opleiden’. Een suggestie die minister en Kamer graag overnemen.

Afbouwen

El Yassini nam in het debat het meest principiële standpunt in. Volgens het VVD-Kamerlid is het, nu er grote tekorten op de arbeidsmarkt zijn, belangrijk om kansarme opleidingen af te bouwen ten gunste van kansrijke opleidingen. El Yassini kijkt daarbij bijvoorbeeld naar de economisch-administratieve opleidingen. Een aanzienlijk deel van de studenten die in deze richting een diploma behalen heeft na een jaar nog geen werk. Alle reden, volgens El Yassini, om het aantal opleidingsplaatsen in deze richting te verlagen.

Geen steun

In het debat kreeg El Yassini geen steun van zijn collega-Kamerleden. De meerderheid van de Kamer hecht grote waarde aan de keuzevrijheid van jongeren. Minister Dijkgraaf wees er daarbij op dat er ook sprake is van een schijntegenstelling tussen keuzevrijheid en krapte: uiteindelijk wil niemand een studie kiezen die geen uitzicht op een baan geeft. Hij heeft er veel vertrouwen in dat werkgevers en scholen op regionaal niveau goede afspraken maken over kansrijk opleiden. Hij gaat dat proces de komende tijd volgen. Als dit niet tot goede resultaten leidt, zal hij niet aarzelen om met strengere maatregelen te komen. Vooralsnog krijgt de polder echter alle kans van de minister en de Tweede Kamer om op eigen kracht het probleem van tekortberoepen op te lossen.

Lees ook: Taskforce wil afspraken over ‘kansrijk opleiden’