Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van start

Met een nieuwe website ondersteunt het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen scholen bij het ontwikkelen van maatwerk voor volwassenen. De focus ligt op deling van kennis en informatie.

Het kennispunt richt zich op medewerkers op mbo-scholen die zich bezighouden met het thema leven lang ontwikkelen. In februari heeft MBO Raad-voorzitter Ton Heerts aan alle scholen een oproep gedaan om contactpersonen voor te dragen. Zij vormen samen het ‘netwerk contactpersonen leven lang ontwikkelen’ en ontvangen van het kennispunt uitnodigingen voor bijeenkomsten. Daarnaast betrekt het kennispunt deze contactpersonen bij de organisatie van bezoeken waarbij bestuurders en uitvoerders op mbo-scholen in gesprek gaan over leven lang ontwikkelen.

Schoolbezoeken
De komende tijd is het kennispunt van plan om tijdens schoolbezoeken in gesprek te gaan over visie, beleid en de uitvoering van een leven lang ontwikkelen. Daarbij zal het kennispunt inventariseren welke belemmeringen scholen ervaren bij het ontwikkelen van onderwijs voor volwassenen. Op de website zullen ook handreikingen en praktijkvoorbeelden worden geëtaleerd. Relevante partijen zullen worden uitgenodigd voor thema- en expertbijeenkomsten van het netwerk.

Bekijk de animatie over leven lang ontwikkelen

Lees ook: Zwolse scholen zetten in op leven lang ontwikkelen