Kennispunt Opleiden in de School van start

Het kennispunt Opleiden in de school moet leiden tot een intensievere samenwerking tussen lerarenopleidingen en mbo-instellingen. Op dinsdag 21 april is de officiële aftrap van het kennispunt.

Veel studenten op de lerarenopleiding worden niet voldoende voorbereid op de specifieke kenmerken van het lesgeven in het mbo. Ook opleidingen voor zij-instromers zijn hier niet altijd goed op ingericht. Dat is op dit moment een aandachtspunt voor veel lerarenopleidingen en mbo-instellingen. Er zijn al enkele mbo-scholen die een partnerschap met een lerarenopleiding vormen in de vorm van een opleidings- of samenwerkingsschool. Steeds meer mbo-instellingen tonen belangstelling voor zo’n samenwerkingsvorm. Het oprichten van een kennispunt om informatie en ervaring over samenwerking met lerarenopleidingen uit te wisselen, past in deze ontwikkeling.

Kennis delen
Met het kennispunt kunnen scholen informatie ophalen over opleiden in de school en de uitwerking ervan in het mbo. Ook biedt het kennispunt inspirerende voorbeelden van mbo-instellingen die intensief samenwerken met lerarenopleidingen. Er worden kennisdelingsbijeenkomsten en –activiteiten georganiseerd. Daarnaast biedt het kennispunt een digitaal platform om te netwerken en kennis te delen en kan het kennispunt mbo-instellingen adviseren over aandachts- en knelpunten bij het versterken van de samenwerking met lerarenopleidingen.

Deelnemen
Het kennispunt Opleiden in de School is een initiatief van de MBO Raad en wordt ontwikkeld met medewerking van CINOP. Wilt u meer weten over de startbijeenkomst op 21 april of zich daarvoor opgeven? Dat kan. Deelname is kosteloos. Er is plek voor 35 personen.