Klachtenlijn JOB: veel vragen over examinering

De meeste klachten en vragen die JOB het afgelopen schooljaar ontving gaan over het onderwerp ‘toetsen en examens’. Betere informatievoorziening kan volgens JOB veel onvrede voorkomen.

De klachtenlijn van studentenorganisatie JOB is bedoeld voor studenten of ouders die een klacht over de school hebben. Uit de rapportage over het schooljaar 2022-2023 blijkt dat de organisatie van toetsen en examens tot de meeste klachten leidt. Meer dan een kwart van alle klachten gaat over dit onderwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inhoud van de examens, maar ook over de beoordeling ervan en de planning. Veel klachten hebben ook betrekking op de regels over vrijstellingen. De nieuwe rekeneisen leiden ook tot veel vragen: studenten of ouders vrezen dat de eisen te streng zijn.

Schoolkosten

Ook in eerdere klachtenrapportages stond het onderwerp examens bovenaan de lijst. Andere gevoelige onderwerpen zijn schoolkosten, de organisatie van de stages en de begeleiding van studenten. Bij de schoolkosten gaat het onder andere om de terugkoopregeling voor ongebruikte schoolboeken. Scholen moeten deze schoolboeken terugkopen, maar in veel gevallen zijn de spelregels onduidelijk. Een onderwerp dat in het verleden vaak werd genoemd, maar nu niet meer terugkeert in de rapportage is het bindend schooladvies.

Minder klachten

Uit de rapportage wordt duidelijk dat het aantal klachten duidelijk lager ligt dan in het verleden. In de rapportages over 2017 en 2018 waren er ongeveer 1.600 klachten per jaar. In de corona-periode nam dit af tot circa 800 klachten. In het schooljaar 2022-2023 is dit aantal niet gestegen: in totaal ontving JOB in dit schooljaar 798 klachten. Achtergrond van deze daling kan het versterkte klachtrecht zijn. Scholen zijn sinds kort verplicht een eigen ‘klachtenfaciliteit’ te hebben. Het is mogelijk dat scholen zelf beter omgaan met klachten. Pas als student en school er samen niet uitkomen, komt de klachtenlijn van JOB in beeld.

Lees hier de klachtenrapportage 2022-2023 van JOB

Lees ook: Studenten willen af van bindend studieadvies